III. Selim'in Öldürülmesi

 III. Sultan Selim, Osmanlı Devleti'nin yenilikçi padişahlarından biridir. Ancak bu yeniliklerden hoşnut olmayan, eski sistemi savunan ve kendi çıkarlarını düşünenler tarafından önce tahttan indirildi. Daha sonra ise şehit edildi.

III. Selim'in kurduğu Nizam-ı Cedid Ordusuna karşı Yeniçeriler ayaklandı ve Kabakçı Mustafa İsyanı başladı. Bunun üzerine kan dökülmesini istemeyen III. Selim, Nizam-ı Cedid ordusunu kaldırdı. Ancak bununla da yetinmeyen isyancılar, III. Selim'i tahttan indirerek yerine IV. Mustafa'yı padişah yaptılar.

Bu olaydan sonra Alemdar Mustafa Paşa askerleri ile Edirne'den harekete geçerek Babıali'ye baskın verdi. Sadrazamdan padişah'ın mührünü aldıktan sonra Topkapı Sarayı'na yöneldi. III. Selim'i tekrar tahta çıkarmak istedi. Ancak tahta yeni çıkan IV. Mustafa kendisine herhangi bir rakip istemediği için III. Selim ve kardeşi Mahmut'u öldürme emri verdi.

Bu emir üzerine III. Selim'e saldıran saldıran IV. Mustafa taraftarları 28 Temmuz 1808'de III. Selim'i öldürdüler. Kardeşi Mahmut'u da öldürmek istediler ancak Saray'ın kapılarını kırdıran Alemdar Mustafa Paşa sayesinde ölümden dönmüştür. Olay sonrasından IV. Mustafa tahttan indirilerek yerine III. Selim'in kardeşi III. Mahmut unvanı ile tahta geçmiştir.
III. Selim'in Öldürülmesi 4.5 5 Kybalion III. Sultan Selim , Osmanlı Devleti'nin yenilikçi padişahlarından biridir. Ancak bu yeniliklerden hoşnut olmayan, eski sistemi savunan...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved