Sadrazamların Başına Yıkılan Çadırlar

 


osmanlı çadırıEski Türklerde ve Osmanlılarda çok ilgi çekici bir adet vardır. Gözden düşen bazı sadrazamlar, çadırları başlarına yıkılarak azledilirdi.

Bu şekilde bir sadrazamın azledileceği zaman emir tebliğ edilir ve sadrazam çadırında bulunduğu sırada baltacılar içeri girerek çadırın orta direğini keserdi. Osmanlı İmparatorluğu zamanında bu şekilde azledilen sadrazamlardan ikisi Mahmut Paşa ve Hersekzade Ahmet Paşa'dır.

Fatih Sultan Mehmet, Karaman seferi sırasında Mahmut Paşa'yı çadırını başına yıktırmak suretiyle azletmiştir. Bu Mahmut Paşa, bugün İstanbul'da kendi adıyla anılan meşhur Mahmut Paşa çarşısını ve yine aynı yerdeki Mahmut Paşa Camii ve Hamamı'nı yaptıran Mahmut Paşa'dır.

Çadırı başına yıktırılan diğer önemli sadrazam, Yavuz Sultan Selim'in sadrazamı Hersekzade Ahmet Paşa'dır. Sultan Selim, Halkın Çaldıran Seferi dönüşünde yeniçeriler'in yağmacılığından şikayet etmesi üzerine sadrazamı çadırını başına yıktırarak azletmiştir.
Sadrazamların Başına Yıkılan Çadırlar 4.5 5 Kybalion osmanlıda çadır yıkmak ne anlama gelir, osmanlıda kimlerin başına çadır yıkılırdı Eski Türklerde ve Osmanlılar da çok ilgi çekici bir adet vardır. Gözden düşen bazı sadrazamlar, çadırları başlarına yıkılarak azledilirdi. ...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved