Babasının Çadırında Boğulan Şehzade

 


Babasının Çadırında Öldürülen Şehzade Mustafa'nın Hikayesi

Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa çok değerli bir insandı. Onu çekemeyen ve menfaatlerine düşkün bazı kişilerin çeşitli iftiraları sonucunda, Sultan Süleyman oğlu Şehzade Mustafa'yı öldürtmeye karar verdi.

1553 İran Seferi sırasında, bütün şehzadelere seferberlik emri verilmiş, askerleriyle birlikte imparatorluk ordusuna katılmaları lüzumu bildirilmişti.

O sırada Amasya valisi olan Şehzade Mustafa'da ordusunu alarak babasını karşılamaya gitmiş ve babası Kanuni Sultan Süleyman'ın karargahına yakın bir yerde karargah kurmuştu.

Kanuni Süleyman, idam hazırlıklarını büyük bir gizlilik içinde tamamlamıştı. Çok yakını olan bazı kimselerden başka, bu hazırlığı kimse bilmiyordu. Hele askerin hiçbir şeyden haberi yoktu. İki ordugah karşı karşıya kurulduktan sonra, o devirde adet olduğu üzere Şehzade Mustafa'nın babasını ziyarete gideceği saat geldiği zaman, artık ölüm saati de gelmiş oluyordu.

Kanuni'nin vezirleri, Şehzade Mustafa'yı getirmek için, onun çadırına gittikleri zaman büyük bir itibarla karşılandılar. Hepsine hediyeler verildi ve hep beraber Sultan Süleyman'ın çadırına doğru yola çıktılar. Yol boyunca askerlerin sevgi gösterileri arasında gelen topluluk, padişahın otağına vardığı zaman, vezirler dışarıda kaldı. Şehzade Mustafa tek başına içeri girmesiyle beraber aynı anda 7 kişi birden üzerine saldırdı.
Şehzade Mustafa, böyle bir şeyi aklına bile geçirmiyordu. 38 yaşında güçlü, kuvvetli bir insandı. Kendisini öldürmek üzere, üstüne atılanlar ile kıyasıya boğuşmaya başladı. Hatta bir ara babasını bile imdada çağırdı. Fakat herşey daha önceden kararlaştırılmıştı. Artık ölümden kurtulmasına imkan yoktu. Nitekim mücadele sırasında Zal Mahmud adında güçlü kuvvetli pehlivanlık bilir biri kollarını arkadan zaptederek boğulmasına zemin hazırladı ve 38 yaşındaki değerli şehzade babasının çadırında boğularak öldürüldü.

Şehzadenin öldürüldüğü haberi, asker arasında çok çabuk yayıldı. Her tarafta homurdanmalar başladı. Fakat Kanuni Süleyman, herhangi bir kargaşalığın önünü almasını bildi.

Ayrıca, batı kaynaklarının naklettiğine göre, Şehzade Mustafa'nın çok küçük yaşta oğlu da yine Kanuni'nin emriyle boğularak öldürülmüştür.
Babasının Çadırında Boğulan Şehzade 4.5 5 Kybalion Babasının Çadırında Öldürülen Şehzade Mustafa'nın Hikayesi Kanuni Sultan Süleyman 'ın oğlu Şehzade Mustafa çok değerli bir insan...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved