İbrahim Çelebi Camii - Manisa

 


İbrahim Çelebi Camii - Manisa
İbrahim Çelebi Camii, 1549 yılında yapılmış kare planlı tek kubbeli bir Osmanlı camisidir. Son cemaat yeri üç kubbeyle örtülmüştür.

Kuzey - batı köşesindeki minareye, çıkış kapısı son cemaat yerindedir. Bu kapının simetriği sol taraftadır. Bu kapı da caminin türbe kısmına açılmaktadır. Kare planlı kübik iç hacim bir kubbe ile örtülmüştür. Caminin son cemaat yeri alaturka kiremitli üç küçük kubbeyi taşıyan, mermer sütunlu, devşirme Bizans başlıklı ve sivri kemerli bir arkad sisteminden meydana gelmiştir.

Kesme taşların derz aralarına ikişer sıralı yassı tuğla yerleştirmek suretiyle örtülen duvarlarına taş söveli dikdörtgen pencereler açılmış, lentoların üstüne tuğla ile sağır boşaltma kemeri örülmüştür. Caminin sol tarafındaki tek kubbeli kübik yapı, caminin banisine ait türbedir. Kitabelerinden biri basık kemerli cümle kapısının üstünde olup, ebced hesabı ile H. 956 (M. 1549) tarihini verir. İkinci kitabe, asıl kitabenin yukarısında sağ tarafa yerleştirilmiş bir tamir kitabesidir. Üçüncü kitabede son cemaat yeri sütunlarından soldan ikincisi üzerine oyulmuştur.
İbrahim Çelebi Camii - Manisa 4.5 5 Kybalion İbrahim Çelebi Camii Tarihi, İbrahim Çelebi Camii Resimleri, İbrahim Çelebi Camii Hakkında bilgi... İbrahim Çelebi Camii , 1549 yılında yapılmış kare planlı tek kubbeli bir Osmanlı camisidir. Son cemaat yeri üç kubbeyle örtülmüştür. Kuz...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved