Zağanos Paşa

 


Zağanos Mehmed Paşa, Fatih Sultan Mehmet devrinin meşhur vezirlerindendir. Doğum yeri ve tarihi hakkında bilgi yoktur. Padişah II. Murat'ın kızını alarak ona damat ve daha sonra başka bir hanımından kızını, Fatih Sultan Mehmet'e vererek kayınpeder oldu. Fatih'in şehzadeliğinde lalalık yapan Zağanos Mehmet Paşa, ona Rumca ve Latince'yi öğretti.

II. Murat'ın vefatından sonra padişah olan Fatih Sultan Mehmet'in yakını, en güvendiği devlet adamı olarak vezirliğe yükseltildi. İstanbul’un fethi için genç Padişah'ı devamlı teşvik etti. Rumeli Hisarının yapımında bizzat çalıştı.

İstanbul kuşatmasında Cenevizliler'in harekatına karşı bugünkü Beyoğlu sırtlarını tuttu. Haliç cephesi, tamamen Zağanos Paşa kumandasındaydı. Kuşatma esnasında, muhasaranın kaldırılması gerektiğini ileri sürenlere karşı, büyük ve kahraman veli Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Hüsrev’le birlikte muhasaranın fethe kadar devam etmesini istedi. İstanbul’un fethinde büyük faydası görüldü. Fetihten sonra Galata’nın Cenevizlilerden sulhla alınmasını sağlayan anlaşmayı imzaladı.

1460’ta Mora’da çıkan isyânı bastırmakla görevlendirildi. 1461’de Fatih Sultan Mehmet'in, Trabzon-Rum İmparatorluğuna açtığı sefere katıldı. Trabzon’un fethi üzerine buranın ilk sancakbeyi oldu. Daha sonra Gelibolu Sancakbeyi ve Kaptan-ı Deryalık vazifelerinde bulundu. 1469’da Balıkesir’de vefat etti. Balıkesir’de yaptırdığı pek çok eserin en önemlileri, kendi adını taşıyan cami ile çeşmesidir. Bir de hamam yaptırmıştır.

Zağanos Mehmet Paşa, çalışkan, sadakatle devletine bağlı, bilgili, hayırsever bir vezirdi. Oğlu Ahmed Çelebi, II. Bayezid ile Yavuz Sultan Selim devirlerinde iki defa defterdarlık vazifesi yapmıştır.
Zağanos Paşa 4.5 5 Kybalion Zağanos Paşa Hayatı, Zağanos Paşa hakkında bilgi Zağanos Mehmed Paşa , Fatih Sultan Mehmet devrinin meşhur vezirlerindendir. Doğum yeri ve tarihi hakkında bilgi yoktur. Padişah II. Murat &...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved