Tayyar Mehmed Paşa

 


Tayyar Mehmed Paşa, doğum tarihi hakkında bilgi olmamakla birlikte Ladik kasabasında doğduğu bilinmektedir. Nasuh Paşa kethüdâlığından yetişerek Bağdat Muhâsarasında Safevîler tarafından şehit edilen (1625) Uçar Mustafa Paşanın oğludur.

Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, vezir payesiyle Diyarbekir Beylerbeyi oldu. Abaza isyanında, onunla beraber olmuş gibi görünerek Abaza’nın Kayseri Harbinde mağlup olmasını temin etti. Dördüncü Murad Hanın Bağdat Seferine çıktığı sırada Musul taraflarının muhafazasıyla görevliydi. Sadrâzam Bayram Paşanın vefatıyla, orduya davet olunarak vezir-i âzam tayin edildi (Ağustos 1638).

Bağdat Muhâsarasının gecikmesi üzerine, IV. Murad Han'ın şiddetli bir emrini alan Tayyar Mehmed Paşa, kılıcı elinde olduğu halde serdengeçtilerin başına geçerek kale burçlarına tırmandı. Şiddetli çarpışmalar sonucunda, Bağdat Kalesinin önemli burçlarından birkaçını ele geçiren Tayyar Paşa, bu sırada bir kurşunla vurularak ağır yaralandı ve çadırına naklini müteakip vefat etti (Aralık 1638). Kabri, İmâm-ı Azam türbesi bahçesinde, babasının yanındadır.

Tedbirli, temkinli, cesur ve değerli bir kumandan olan Tayyar Mehmed Paşanın vefatı, Sultan IV. Murat’ı çok müteessir etmiş ve:

“Ah Tayyar, Bağdat Kalesi gibi yüz kaleye değerdin. Allah taksirâtını af, Cennet’te rûhunu nûra gark eyleye” sözleriyle hakkında hayır duâ etmiştir.
Tayyar Mehmed Paşa 4.5 5 Kybalion Tayyar Mehmed Paşa Hayatı, Tayyar Mehmed Paşa Biyografi, Tayyar Mehmed Paşa Hakkında bilgi Tayyar Mehmed Paşa , doğum tarihi hakkında bilgi olmamakla birlikte Ladik kasabasında doğduğu bilinmektedir. Nasuh Paşa kethüdâlığından yeti...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved