Tahsin Paşa

 


Tahsin Paşa, İstanbul’da doğdu. II. Abdülhamit devri vezirlerinden ve Mâbeyn Başkâtibi. Gençliğinde Bâbıâli kalemlerinde çalıştı ve burada kendini yetiştirdi. Dâhiliye Mektupçu Kaleminde önce muavin, sonra başmuavin oldu. Bahriye Nezareti mektupçuluğuna tâyin edildi. Buradan Sultan II. Abdülhamit'in Mâbeyn Başkâtipliğine getirildi. Vezirlik ve paşa rütbesi de verildi.

II. Abdülhamit (1876-1909) zamanında sadakat ve hüsnüniyetle devlete hizmet etti. 24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle, memuriyeti ve rütbesi alındı. Meşrutiyetçiler ve İttihatçılar tarafından horlandı. 1908’den sonra, sefalet içinde yaşadı. 1910 yılında İstanbul’da vefât etti.

II. Abdülhamit ve Yıldız Hatıraları adlı eseri kıymetli olup, Sultan II. Abdülhamit'in yanında bulunurken şahit olduğu hâdiselerin toplanmasından meydana gelmiştir. Bu eserinde pek çok hakikati anlatmakta, Padişah II. Abdülhamit'in şahsiyeti ve devrinin hâdiselerine ışık tutmaktadır.
Tahsin Paşa 4.5 5 Kybalion Tahsin Paşa Hayatı, Tahsin Paşa Biyografi, Tahsin Paşa hakkında bilgi Tahsin Paşa , İstanbul’da doğdu. II. Abdülhamit devri vezirlerinden ve Mâbeyn Başkâtibi. Gençliğinde Bâbıâli kalemlerinde çalıştı ve burad...

1 yorum:

ismet soner dedi ki...

Rabbim gani gani rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşaallah.

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved