Ohrili Hüseyin Paşa

 


Ohrili Hüseyin Paşa, 17. yüzyıl yaşamış Ohrili bir tımarlı sipahinin oğludur. Bostancı Ocağında yetişti. Bostancıbaşılık, Yeniçeri Ağalığı ve Rumeli Beylerbeyliği yaptı. 1621 yılının Mart'ında Vezirlikle Dîvân-ı Hümâyûnda bulunurken Güzelce Ali Paşanın yerine Veziriâzam oldu.

Sultan II. Osman Han'ın Lehistan Seferinde bulundu. 1621 yılında Ağustos'unda Hotin önündeki savaşta meşhur gâzilerden Karakaş Mehmed Paşanın düşmana hücumu esnasında, ona yardım etmeyerek şehid düşmesine sebep olduğundan azledildi.

II. Osman vakası sırasında, Dilaver Paşanın ocaklılar tarafından öldürülmesi üzerine ikinci defâ Veziriâzamlığa getirildi. Ancak isyan giderek büyüdü. Sultan Osman, Üsküdar’a geçip Bursa’ya gitmek istediyse de Hüseyin Paşa ile Bostancıbaşı bunu uygun bulmadılar ve Padişahın Ağa Kapısına gitmesini istediler. Hüseyin Paşa, Şehzadebaşı’ndaki yeniçerileri ikna ederek II. Osman’ı Ağa Kapısına götürdü. Ancak II. Osman, Ağa Kapısından alınıp Orta Camiye götürüldüğü esnada Hüseyin Paşayı yakalayan asi yeniçeriler derhal öldürdüler. O ölüm anında; “Yoldaşlar, padişahınız Ocağınıza sığındı, mürüvvet sizindir, padişahınızı bu hakarete layık görmeyin!” diye yalvardı.

Padişah II. Osman, Yeni Odalara getirildiği sırada, yolda Hüseyin Paşa'nın cesedini görünce ağlayarak; “Bu mazlum, bî-günâh idi. Her zaman bana kul hakkında iyilik söylerdi. Bunun sözünü dinleseydim başıma bu işler gelmezdi!” demiştir.

Hüseyin Paşa, Beşiktaş’ta Yahyâ Efendi Türbesi mezarlığına defnedildi. Paşanın, memleketi Ohri’de pek çok hayırlı eserleri mevcuttur. Ayrıca Çırağan Sarayı'nın bulunduğu yerde bir mevlevîhâne yaptırmıştır.
Ohrili Hüseyin Paşa 4.5 5 Kybalion Ohrili Hüseyin Paşa Hayatı, Ohrili Hüseyin Paşa hakkında bilgi Ohrili Hüseyin Paşa , 17. yüzyıl yaşamış Ohrili bir tımarlı sipahinin oğludur. Bostancı Ocağında yetişti. Bostancıbaşılık, Yeniçeri Ağalığı ...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved