Moralı Damat Hasan Paşa

 


Moralı Damat Hasan Paşa, 18. yüzyılda yaşamış Mora’da devşirme olarak saraya alınmıştır. Enderun’da tahsil ve terbiye gördükten sonra IV. Mehmet zamanında silahdâr oldu. 12 Kasım 1688'de II. Süleyman'ın cülusu sırasında Mısır Vâliliği ile saraydan çıkarıldı. Çok geçmeden de IV. Mehmet'in kızı Hatice Sultan ile evlendirildi. Bundan dolayı “Enişte” ve “Dâmât” lakaplarıyla da anıldı.

Moralı Hasan Paşa, 1691’de Sakız muhâfazasına tâyin oldu. Ancak, Sakız’ın Venedikliler eline geçmesine mâni olamadı. Bu sebeple azlolunarak hapse atıldı. 1694’te affedilerek Azak Kalesi Muhâfızlığına getirildi. II. Mustafa zamanında, önce Rikâb-ı Hümâyûn Kaymakamlığına ve ardından Halep Vâliliğine tâyin olundu. 1703’te Kavanoz Ahmed Paşa'nın yerine sadârete getirildi. III. Ahmet, kendisine sadâret mührünü verirken; “Bu vazîfe, Allah’ın kullarına hizmet işi ve Allahü teâlânın sana emânetidir. İhânetin zâhir olursa (görülürse) dâmâtlığın fâide vermez” demiştir.

Sadrâzamlık zamanı, Edirne Vakası'ndan sonraki karışıklığın devam ettiği zamana rastladı. Azimli, işbilir ve kurnaz bir kimse olan Hasan Paşa, on bir ay devam eden sadâretinde zorbaları temizleyerek istikrarı yeniden temin etti. 1704’te görevinden azledilmesi üzerine bir müddet İzmit’te oturdu. Daha sonra sırasıyla Mısır (1707), Trablusşam (1709) ve Anadolu (1712) vâliliklerinde bulundu. Rakka eyâleti vâlisiyken 1713 Mayısında tâûndan (vebâ) vefât etti.

Vefâtında 60 yaşında olan Hasan Paşa'nın akıllı, kâmil, cesur, tedbirli ve cömert bir vezir olduğunu devrin kaynakları kaydetmektedir. Üsküdar Doğancılar’da Nasûhî Tekkesi, eski tramvay yolu üzerinde bir çeşme, Antakya’da Bakras civarında câmi, imâret ve bir han Hasan Paşa'nın yaptırdığı hayır eserleridir.
Moralı Damat Hasan Paşa 4.5 5 Kybalion Moralı Damat Hasan Paşa Hayatı, Moralı Damat Hasan Paşa hakkında bilgi Moralı Damat Hasan Paşa , 18. yüzyılda yaşamış Mora’da devşirme olarak saraya alınmıştır. Enderun’da tahsil ve terbiye gördükten sonra IV. M...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved