Malkoçoğlu Bali Bey

 


Malkoçoğlu Bali BeyEnderun-ı Hümayün'da yetişen meşhur akıncı beyi. Sultan II. Bayezid Han devrinde Silistre Beylerbeyliği yaptı.

Fevkalade cesur, sadık ve kabiliyetli bir kumandandı. Pek çok ve büyük hizmetlerde bulundu. Kendisi Silistre Beylerbeyi bulunduğu sıralarda isyan eden Eflak Voyvodasına karşı gönderilen Osmanlı ordusunda yararlıklar gösterdi.

Yine aynı beylerbeyliği sırasında Macaristan’a ordu sevkederek Varadin Kalesi ile diğer pek çok yeri zaptetti. Daha sonra Prut Nehrini geçerek Akkerman Kalesini ele geçirmek isteyen Buğdan Voyvodasını ordusu ile hezimete uğrattı. 1498 yılında 40.000 kişilik ordusu ile Lehistan üzerine akınlar yaparak Varşova şehrine kadar uzanmış ve büyük bir zafer kazanmıştı. Bu akınları sırasında tam 10.000 esir ve pek çok harb ganimeti ile dönmüştü. Bu ganimet ve esirlerden bir kısmını seçerek, Kethüdası Mustafa Bey ile Padişah II. Bayezid'e gönderdi.

Oğulları Ali ve Tur Ali Beyler de kendisi gibi cesur, silahşör ve kahraman idiler. Büyük oğlu Ali Bey, Sofya Sancakbeyliği yaptı. Küçük oğlu Tur Ali Bey ise, babasından sonra Silistre Sancakbeyliği hizmetinde bulundu. Bali Bey 1514 yılında vefat etti.
Malkoçoğlu Bali Bey 4.5 5 Kybalion Malkoçoğlu Bali Bey Hayatı, Malkoçoğlu Bali Bey hakkında bilgi Malkoçoğlu Bali Bey ,  Enderun -ı Hümayün'da yetişen meşhur akıncı beyi. Sultan II. Bayezid Han devrinde Silistre Beylerbeyliği yaptı. ...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved