Koca Haydar Paşa

 


Koca Haydar Paşa, 1512 yılında Isparta’nın Gelendost ilçesinde doğdu. Eğridir ve Akşehir medreselerinde tahsil gördü.

Daha sonra İstanbul’a gelerek Mimarağa Ocağına, sonra da Dârüssanâyi Odasına girdi. 1530 yılında Mimarağa yardımcısı ve dârüssanâyi kalfası oldu. Tersane yapma vazifesi verildi. Haliç Tersanesi'nin yerinde havuzlar ve depolar yaptırdı. Cidde’de ilk Türk donanma üssünü kurdu.

Anadolu’da çeşitli kanal ve köprülerin, Selimiye Kışlasının, Ulukışla’daki Büyük Kışlanın plânlarını hazırlamak ve inşa etmekle görevlendirildi. Bu çalışmaları neticesinde bir tuğlu paşalık rütbesi verildi.

Budin’in fethine ve İran seferine katıldı. Osmanlı-Macar görüşmelerinde Osmanlı heyetine başkanlık etti. Zigetvar Kuşatmasına kumandan olarak katıldı(1556). Baboca Kalesini ve Köstence’yi aldı. II. Selim zamanında ikinci vezirlikten kubbe vezirliğine getirildi. Anadolu’nun îmârı için hazırladığı planı padişaha takdim etti. Kıbrıs’ın fethine ve İnebahtı Savaşına katıldı. Tunus beylerbeyliğine getirildi. Halkulvâd Savaşında birleşik Venedik-İspanyol ordusunu yendi. 1575’te Cezâyir, 1582’de Sivas beylerbeyliğine tayin olundu. 1583’te Özdemiroğlu Osman Paşa ile birlikte İran seferine katıldı. 1588’de Gence’nin fethini temin etti.

Koca Haydar Paşa, 1595’te Padişah III. Mehmet tarafından İstanbul’a çağrıldı. Eflak seferine iştirak etti. Koca Haydar Paşa, 1595 yılında Bükreş önlerinde şehit düştü. Arapça, Farsça, Rumca, Fransızca ve Macarca bilirdi.
Koca Haydar Paşa 4.5 5 Kybalion Koca Haydar Paşa Hayatı, Koca Haydar Paşa hakkında bilgi Koca Haydar Paşa , 1512 yılında Isparta’nın Gelendost ilçesinde doğdu. Eğridir ve Akşehir medreselerinde tahsil gördü. Daha sonra İstanbul...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved