İshak Paşa

 


İshak Paşa, 15. yüzyılda yaşamış aslen Rum kökenli olup, Enderûn’da Müslüman olarak yetiştirilen İshak Bey, II. Murat zamanında hazinedarlıktan vezirliğe yükseldi.

İstanbul’un fethi sırasında Anadolu beylerbeyiydi. Fetihten sonra iki sene kadar sadâret vekilliği yaptı ve 1455’te bu görevini Mahmud Paşaya devretti.

1470 yılında Rum Mehmed Paşanın azli üzerine vezîriâzam oldu. Bu sıralarda Anadolu’da başkaldıran Karaman ve Germiyanoğullarının hareketi bastırıldı. Anadolu’daki Aksaray kasabasından bâzı sanat erbâbı, ailesi ile birlikte İstanbul’a getirilip yerleştirildi ve buraya Aksaray denildi.

İshak Paşa, 1472’de Akkoyunlu üzerine yapılacak seferden önce görevden alınıp, sadârete ikinci defa Mahmud Paşa getirildi. II. Bayezid,2in tahta geçmesinden sonra, 1481’de tekrar sadrâzamlığa getirilen İshak Paşa, 1492 senesine kadar hizmet gördükten sonra, emekli olarak Selânik sancağına gönderildi. 1497’de orada vefât etti.

İshak Paşanın İnegöl’de medresesi, İstanbul Ahırkapı civârında bir camisi vardır. Cami'nin etrafındaki mahalle kendi adı ile anılmaktadır.

Bunlar dışında Selânik’te bir imâret ve başka hayratlar da yaptırmıştır.
İshak Paşa 4.5 5 Kybalion İshak Paşa Hayatı, İshak Paşa Biyografi, İshak Paşa hakkında bilgi İshak Paşa , 15. yüzyılda yaşamış aslen Rum kökenli olup, Enderûn ’da Müslüman olarak yetiştirilen İshak Bey, II. Murat zamanında hazinedar...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved