İlhanlı Devleti (1256 - 1336)

 


İlhanlı Devleti (1256 - 1336), Cengiz İmparatorluğu'nun parçalanması üzerine Cengiz Hanın torunu Hülagü tarafından İran'da kuruldu. Merkezi Tebriz olan İlhanlı Devleti , en güçlü zamanlarından İran,Irak,Kafkasya ve anadolu'ya egemen oldu.

İlhanlılar Kösedağ Savaşı'nda (1243) Türkiye Selçuklu Devletini yenilgiye uğrattılar.Anadolu'da ele geçirdikleri şehirleri yapmalayıp tahrip ettiler. Koydukları ağır vergilerle halkı ezdiler.Anadoluda tarım ve ticaret hayatı iyice zayıfladı.

İlhanlıların Anadoludaki baskısı 13. yüzyılın sonlarında azaldı. Bu süre içinde Selçukluların otoritesi zayıfladı.İlhanlıların egemenliğini kabul etmeyen Türkmen beyleri çoğunlukla Anadolu'nun batı bölgelerinde olmak üzere beylikler kurdular. Bundan sonra Anadolu'da BeyliklerDönemi başladı.İlhanlılar Gazan Han Döneminde (1295-1304) yeniden güçlendiler ve ardından 1308 yılında Türkiye Selçuklu Devleti'ni valiler aracılığıyla yönetmeye başladılar.

Memluklerle mücadelelerinde zayıflayan İlhanlılar, 1336 tarihinde yıkıldı.
İlhanlı Devleti (1256 - 1336) 4.5 5 Kybalion İlhanlı Devleti (1256 - 1336) , Cengiz İmparatorluğu'nun parçalanması üzerine Cengiz Hanın torunu Hülagü tarafından İran'da kuruldu....

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved