II. Selim

 


II. Selim
II. Selim, 28 Mayıs 1524 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi ise Hürrem Haseki Sultan'dır. Şehzadeliğinde devrin âlimlerinden eğitim aldı.

Deneyim kazanması ve devletin idaresi askerlik gibi konularda eğitim alması için Anadolu'da çeşitli eyaletlerde sancak beyliği yaptı.

Kanuni Sultan Süleyman'nın Veziriazamı olan Sokollu Mehmed Paşa, padişahın ölümünü gizleyerek II. Selim'in Kütahya Sancakbeyliğinden biir an önce gelmesini sağladı. 30 Eylül 1566'da II. Selim Osmanlı tahtına geçti.

Zayıf bir padişah olan II. Selim, devrin deneyimli devlet adamları sayesinde Osmanlı Devleti'nin ihtişamını sürdürmeyi başarmıştı. Tahta geçtiğin ilk faaliyeti Avusturya ve Macaristan elçilerini kabul ederek Zigetvar Savaşı'nda Osmanlı topraklarına katılan yerlerin güvenliği için görüşmelere başladı. Avusturya ile imzalana 8 yıllık antlaşmaya göre seferde fethedilen yerler Osmanlı'da kalacak, Avusturya senelik vergi verecekti.

Altın çağını yaşayan Osmanlı donanması Cenevizler'in eline bulunan Sakız Adası'nın alınmasıyla görevlendirildi. Piyale Paşa komutasından gönderilen donanma ile 1568'de Sakız Adası ele geçirildi ve korsanlık faaliyetlerine son verildi. Aynı dönem Endonezya'daki Müslüman Açe Devleti'ne yardım etmesi amacıyla Hızır Hayrettin komutasında 15-20 parçalık donanma Endonezya'ya gönderildi.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yemen'da başlayan karışıklılar artarak devam etmekteydi. 1570 yılında Zeydi İmamı Topal Mutahhar ayaklanması çıkması üzerine II. Selim, Özdemiroğlu Osman Paşa ve Koca Sinan Paşa'yı serdar olarak görevlendirdi ve Yemen'nin tekrar Osmanlı topraklarına katılmasını sağladı.

Deniz seferlerine önem veren II. Selim, Kıbrıs Seferi'ne çıktı. Venedikliler'in elinde bulunan Kıbrıs, Mısır'ın alınmasından sonra Osmanlılar'a vergi vermeye başlamıştı. 1569 yılının Haziran ayında İskenderiye yakınlarındaki Nil teknelerinin önünü kesen korsanlar Kıbrıs'ı mesken tutmuşlardı. Stratejik bir öneme sahip Kıbrıs'ın alınması önemle gerekli kılınmıştı. II. Selim serdarlığa Lala Mustafa Paşa'yı tayin ederek Kıbrıs'ın fethi ile görevlendirdi. 8 Eylül 1570 tarihinde Lefkoşa, 1 Ağustos 1571'de Magosa'nın alınması ile ada fethedilmiş oldu. Osmanlı donanmasının Kıbrıs'da başarılı olması Avrupalı devletlerin telaşlanmalarına sebep oldu. İspanya Kralı II. Philip ve Malta Şövalyeleri'nin oluşturduğu kuvvetler Venedik ile ittifak kurdu. Kısa zamanda bu ittifaka Toskana, Ceneviz ve Savoia gibi devletler de katıldılar. Don Juan komutasındaki ittifak donanması 6 Ekim 1571 tarihinde İnebahtı bölgesine geldi. Kılıç Ali Paşa komutasındaki Osmanlı donanması mağlup edildi. Kılıç Ali Paşa'nın İstanbul'da kuvvetlenip geri dönmesi üzerine yeniden savaşa girmeye cesarete demeyen Venedikliler, Fransa aracılıyla 7 Mart 1573 tarihinde barış antlaşması imzaladılar. Bu antlaşma ile Kıbrıs Osmanlı Devleti'ne ait kabul edildi. Bunların yanında Venedik savaş tazminatı ve haraç vermeyi kabul etti.

Osmanlı donanması Kıbrıs Seferi'ne çıktığı sırada, Cezayir Beylerbeyi olan Uluç Ali Paşa Tunus üzerine sefere çıkmıştı. 1574 yılında İspanyollardan Tunus'a ait kıyılar alındı. 13 Eylül 1574 tarihinde Bastion Kalesi'nin fethedilmesiyle Tunus Osmanlı topraklarına katıldı. Bölgeye Beyberbeyi olarak Ramazan Paşa tayin edildi.

1568-1570 yılları arasındaki Astrahan Seferi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Ruslar'ın akınlarını engellemesi için Kırım Hanı'na maddi yardım ve ordu gönderildi. Moskova'ya kadar ilerleyen Kırım kuvvetleri bölgeyi kontrol altına aldılar. Rus Çarı, Osmanlı Devleti'ne senede 60.000 altın vergi vermeyi kabul etti.

1571 yılında son bulan Kırım Seferi'nden sonra 1574 yılında Boğdan Voyvodası'nın isyanı bastırıldı. Tuna'nın batı kıyısına kadar ilerleyen Voyvoda Zitvatorok Antlaşması'nın maddelerine karşı gelmiş oluyordu. Vezir Ahmet Paşa, Kırım Hanı'nın kuvvetleriyle birleşerek isyanın üzerine yürüdü. 9 Haziran 1574 tarihinde isyan bastırıldı ve Boğdan Voyvodası yakalanarak idam edildi.

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında Zigetvar Savaşı'ndan sonra imzalanan sekiz yıllık antlaşma 4 Aralık 1574 tarihinde yenilendi. Antlaşmanın yenilenmesini müteakip II. Selim rahatsızlandı ve 15 Aralık 1574'de İstanbul'da vefat etti.

Çok iyi tahsil görmüş ve okçulukta usta olan II. Selim, âlimleri koruyan bir padişah olmuştur. Döneminde Sokollu Mehmet Paşa gibi deneyimli ve başarılı devlet adamlarından istifade etmiştir. İmar faaliyetlerine önem vermiş, su yollarının tamiri, Lefkoşa Selimiye Cami'nin yapımı ve Navarin Limanı'na yaptırdığı kule ile önemli mimari eserler verilmesini sağlamıştır. II. Selim'in aynı zamanda "Selimî" mahlasıyla şiirleri de bulunmaktadır.
II. Selim 4.5 5 Kybalion II. Selim Hayatı, II. Selim dönemi olayları ve hakkında bilgi II. Selim , 28 Mayıs 1524 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Kanuni Sultan Süleyman , annesi ise Hürrem Haseki Sultan'dır. Şehzad...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved