II. Abdülhamit

 


II. Abdülhamid
II. Abdülhamit, 22 Eylül 1842 tarihinde doğdu. I. Abdülmecit'in oğludur. Henüz 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan ölünce, bakımını Abdülmecid'in diğer çocuksuz eşi Rahime Piristû Valide Sultan üstlendi.

II. Abdülhamit'i kendi çocuğu gibi büyüttü. Babasının ölümünden sonra yerine geçen amcası Abdülaziz diğer şehzadelerle birlikte II. Abdülhamit'in eğitimiyle de yakından ilgilendi. 1867 yılında çıktığı Avrupa gezisine Abdülhamid'i de beraberinde götürdü.

Amcası Abdülaziz'in 1876'da tahttan indirilmesi ve şüpheli koşullarda ölümü, ağabeyi V. Murat'ın tahta geçirildikten üç ay sonra ruhsal çöküntü geçirdiği iddiasıyla görevden alınarak Çırağan Sarayına hapsedilmesi olaylarına tanık oldu. 31 Ağustos 1876'da padişah ilan edildi ve 7 Eylül günü Eyüp'te kılıç kuşandı.

Ağabeyinin yerine tahta geçirildikten sonra, her iki saltanat değişiminin mimarı olan Mithat Paşayı sadrazam yaptı. 33 yıl padişahlık yaptıktan sonra 27 Nisan 1909 tarihinde tahttan indirildi. 3 yıl Selanikte ki Alatini Köşkün'de ev hapsinde tutulduktan sonra 1912'de İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayına getirildi. 10 Şubat 1918'de İstanbul'da vefat etti. Mezarı, büyük babası için Divanyolun'da yaptırılmış Sultan II. Mahmut Türbesin'de bulunmaktadır.
II. Abdülhamit 4.5 5 Kybalion II. Abdülhamit Hayatı, II. Abdülhamit dönemi olayları ve hakkında bilgi II. Abdülhamit , 22 Eylül 1842 tarihinde doğdu. I. Abdülmecit 'in oğludur. Henüz 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan ölünce, bakım...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved