Hüma Hatun

 


Hüma Hatun
Hatice Âlime Hüma Hatun, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinin Çayırcık Mahallesi'nde doğmuştur. Esasen Candaroğulları Beyliğindendir. Fatih Sultan Mehmet'in annesidir.

Hakkındaki bilgiler çok sınırlıdır. Yalnızca bir vakfiyede Hatun binti Abdullah, "Abdullah kızı" olarak geçer.

Abdullah o dönemde din değiştirerek Müslüman olanlara verilen bir addı. Tarihçi Babinger ve yazar Lord Kinross'a göre gayrimüslim bir köledir. Yine Babinger'e göre ölümünden sonra Acem efsanelerindeki cennetkuşu hümadan esinlenilerek Hüma Hatun olarak adlandırılmıştır.

Bazı kaynaklarda Fatih Sultan Mehmet’in annesinin Fransız olduğu, bazı batılı kaynaklarda ise bunun Fransız asıllı bir Yahudi olan Ester Stella olduğu kayıtlıdır. Bu iddia İbrahim Peçevi gibi tarihçiler tarafından ciddi bulunmamıştır.

Tarihçi Babinger ve yazar Lord Kinross’a göre Fatih'in annesi gayrimüslim bir köledir. Yine Babinger’e göre ölümünden sonra Türk-Acem efsanelerindeki cennetkuşu hümadan esinlenilerek Hüma Hatun olarak adlandırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet üvey annesi Mara Branković Hâtûn tarafından yetiştirilmiştir.
Hüma Hatun 4.5 5 Kybalion Hatice Âlime Hüma Hatun , Kastamonu'nun Devrekani ilçesinin Çayırcık Mahallesi'nde doğmuştur. Esasen Candaroğulları Beyliğindendir...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved