Hadım Ali Paşa

 


Hadım Ali Paşa, 15. yüzyılın ikinci yarısında Saraybosna kazasına bağlı Drozgometva köyünden olup, babasının adı Radoşin’dir. Devşirme olup, sarayda Akağalar odasında yetiştirildi.

Bâbüssaâde ağasıyken II. Bayezid tarafından Karaman Beylerbeyliğine tâyin edildi. Semendire, İşkodra kumandanlıkları ile Mora ve Memluklu seferlerinde gösterdiği başarılar sebebiyle 1484’te Rumeli Beylerbeyliğine getirildi. Bu vazîfedeyken Eflak’taki savaşlarda gösterdiği muvaffakiyetler sonucu 1488 yılılnda vezirlik rütbesi verildi.

Hadım Ali Paşa, 1501 yılında vezîriâzam oldu. İki yıl sonra bu görevden azledildi ise de, 1506’da tekrar getirildi. II. Bayezid şehzâdeleri arasındaki mücâdelede Selim ve Korkud’a karşı Ahmed’i destekledi. II. Bayezid, 1511’de Ali Paşa ile oğlu Ahmed’i Şahkulu İsyânını bastırmakla görevlendirdi. Ali Paşa, Kayseri ile Sivas arasındaki Gökçay mevkiinde isyancıları pusuya düşürerek imhâ ederken kendisi de vurularak şehid düştü.

Hadım Ali Paşa'nın İstanbul’da, biri Divanyolu’nda diğeri Fâtih Zincirlikuyu’da olmak üzere iki câmisi ile bir medresesi ve bir imâreti vardır. İlim adamlarını himâye ve teşvik ederdi. Şâir Mesîhi, Ali Paşanın yanında kâtip olarak görev yapardı. Büyük âlim ve târihçi İdris-i Bitlîsî onun himâyeleri sonucu Heşt Behişt adlı eserini yazmıştır.
Hadım Ali Paşa 4.5 5 Kybalion Hadım Ali Paşa Hayatı, Hadım Ali Paşa hakkında bilgi Hadım Ali Paşa , 15. yüzyılın ikinci yarısında Saraybosna kazasına bağlı Drozgometva köyünden olup, babasının adı Radoşin’dir. Devşirme olup...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved