Damat Rüstem Paşa

 


Damat Rüstem Paşa
Damat Rüstem Paşa (1500-10 Temmuz 1561), Boşnak asıllı olup, 1500 yıllarında Bosna’nın doğusunda bir köyde doğduğu tahmin edilmektedir.

Babası, Hacı Ali oğlu Mustafa Paşadır. Yeniçeri ocağına alınıp normal acemilikten sonra Osmanlıların en önemli okulu olan Enderun’a girdi. Mohaç Seferine Kanuni Sultan Süleyman'ın silahtârı olarak katıldı. Sefer dönüşü önce Diyarbakır ve ardından Anadolu Beylerbeyi oldu.

1539’da vezirliğe tayin edilen Rüstem Paşa, aynı yıl Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan ile evlendi. 1541’de ikinci vezir, 1544’te veziriazam oldu. Veliaht Mustafa Çelebi’nin ölümünden sonra bir müddet sadaretten ayrıldı ise de 1555’te ikinci defa veziriâzam oldu. İkinci defa getirildiği bu makamda 1561’de ölünceye kadar kaldı. Şehzâde Câmii bahçesindeki türbesine gömüldü.

Ciddiyeti, gülmeyen yüzü ile tanınan Rüstem Paşa, iyi bir asker, harp sanatı inceliklerine vâkıf bir vezirdi. Ordu ve donanmanın hazırlanmasında ve onların başarılarında büyük payı oldu. Avusturya ile Papalık, Fransa ve Venedik’in de katıldığı bir antlaşma imzalamış ve Avusturya’yı yılda otuz bin duka altın ödemeye mecbur etmişti. Aldığı bazı tedbirlerle de hazinenin gelirlerinin artmasını sağlamıştı.

Rüstem Paşa, kendi adıyla anılan zarif camiden başka, Anadolu ve Rumeli’de cami, medrese, imaret, su yolu, köprü, kütüphane gibi hayır eserleri; bunların bakımları için han, kervansaray gibi gelir kaynakları yaptırmıştır. Bunların yanında bıraktığı Tevârih-i Âli Osman veya Târih-i Rüstem Paşa adlı eseri önemlidir. Osmanlıların kuruluşundan kendisinin ölümüne kadar olan zamanı anlatan bu eserin en değerli bölümü Kanuni Sultan Süleyman devridir.
Damat Rüstem Paşa 4.5 5 Kybalion Damat Rüstem Paşa Hayatı, Damat Rüstem Paşa hakkında bilgi Damat Rüstem Paşa (1500-10 Temmuz 1561), Boşnak asıllı olup, 1500 yıllarında Bosna’nın doğusunda bir köyde doğduğu tahmin edilmektedir. ...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved