Ayşe Seniyeperver Sultan

Ayşe Seniyeperver Valide Sultan,  1761 yılında doğdu Bulgar asıllı olduğu rivayet edilir ve asıl ismi, Sonya idi. Sultan I. Abdülhamit'in 4. eşiydi. Oğlu IV. Mustafa'nın kısa saltanatı sırasında 29 Mayıs 1807–17 Kasım 1808 tarihleri arasında Valide Sultan oldu. Oğlu IV. Mustafa'nın öldürülmesinden sonra 20 sene daha yaşadı.

Ayşe Seniyeperver Sultan, 11 Aralık 1828 tarihinde öldü. Eyüp Sultan Camii Şadırvan avlusundaki hazireye defnedilmiştir.

Previous
Next Post »