Abaza Hasan Paşa

 


Abaza Hasan Paşa, 17. yüzyılda Silahtar bölüğüne mensup kapıkulu süvarilerindendir. Anadolu’da Türkmen boylarının ağası olan Haydaroğlu Mehmed’in çıkardığı isyanı bastırarak meşhur oldu.

Bu başarısı dolayısıyla, Yeni İl Türkmen voyvodalığına tayin edildi. Ancak, bir süre sonra görevden alınmasına kızarak isyan etti. Gerede ve Bolu arasındaki sahayı hükmü altına aldı ve bu sırada isyan etmiş olan İbşir Paşa ile birleşerek üzerine gönderilen Katırcıoğlu’nu yendi. Bunun üzerine isyanını önlemek gayesiyle yeniden Türkmen ağalığına tayin edildi.

Abaza Hasan Paşa, İbşir Mustafa Paşa'nın sadrazamlığı sırasında ona müşavirlik görevinde bulundu. Ancak bir takım hadiselere sebep olduğundan dolayı İbşir Mustafa Paşa idam edilince Abaza Hasan Paşa onun intikamını almak gayesiyle tekrar isyan etti. Osmanlı ordusu Macaristan seferinde iken büyük bir kuvvetle İstanbul üzerine yürüdü. İsyan hareketinin büyümesi üzerine, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa, Erdel’den İstanbul’a dönmek mecburiyetinde kaldı.

Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlıktan azlini temin etmek üzere ileri harekata geçen Abaza Hasan Paşa'nın üzerine, Anadolu serdarı Diyarbakır valisi Murteza Paşa gönderildiyse de, Abaza Hasan Paşa, gelen orduyu Ilgın civarında mağlup etti. Daha sonra kış bastırıp, ordu'nun iaşesini teminde zorluk baş gösterince, Abaza Hasan Paşa da ordusunu dağıttı. Bu esnada Murteza Paşa ile Halep valisi Tutsak Ali Paşa'nın tekliflerine kanarak 1658'de Halep’e gelen Abaza Hasan Paşa üzerine bir gece baskını yapıldı. Suç ortakları ile birlikte gerekli cezayı gördü.
Abaza Hasan Paşa 4.5 5 Kybalion Abaza Hasan Paşa Hayatı, Abaza Hasan Paşa hakkında bilgi Abaza Hasan Paşa , 17. yüzyılda Silahtar bölüğüne mensup kapıkulu süvarileri ndendir. Anadolu’da Türkmen boylarının ağası olan Haydaroğlu Me...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved