Gülistan Sarayı - İran

 


Gülistan Sarayı
Gülistan Sarayı, İran’ın başkenti Tahran’ın güneyinde, Erg Meydanı'nın yakınında eski Tahran surlarının sınırları içerisinde Kaçar Hanedanı dönemine ait bir saray.

Sarayın inşasına Türk Safevi hanedanından olan I. Tahmasp zamanında başlanmış ve zamanında İran Türk hanedanı Kaçar Hanedanı’nın şahlarının ikametgâhı olarak kullanılmıştır.

Pehlevi Hanedanı döneminde resmi törenler ve yabancı heyetlerin üyelerinin ikameti için kullanılan bu saray günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

Gülistan SarayıSaraydaki Binalar

Şems-ül İmare


Güneş Binası anlamına gelen bu bina Gülistan Sarayı’nın en güzide eserlerinden birisidir. Nasrettin Şah zamanında Tahran’ı yüksekten bakmak için kullanılmıştır. Bu bina hicri kameri takviminin 1282. yılında Nasrettin Şah tarafından yaptırılmıştır.

Selam Salonu

Günümüzde müze olarak kullanılan bu salon Nasrettin Şah’ın ilk Avrupa gezisinde Avrupa Müzelerinden ilham alıp Tahran’da da bir müze yapılması düşüncesiyle yapılmıştır.

Bu salon Pehlevi Hanedanı döneminde resmi törenler için kullanılmıştır. Bu binada İran’ın en seçkin Ayna işleri ve İranlı ünlü ressam Kemal-ül Mülk’ün en güzel resimleri bulunmaktadır.

Avşar Hanedanı’nın kurucusu Nedir Şah’ın Hindistan’dan getirdiği ünlü Taht-i Tavus adlı Taht uzun zaman bu binada bulunuyordu.

Ayna Salonu
Sarayın en güzel bölümlerinden birisi Ayna Sarayıdır. Bu bölümün en seçkin eserleri Kemal-ül Mülk’ün çizdiği Aynalar ve Nasrettin Şah resimleridir.

Taht-i Mermer
Bu bina adını 65 parça Mermer Taşından yapılan tahttan almıştır.

Ebyez Sarayı
Günümüzde etnografya müzesi olarak kullanılan bu bina Nasrettin Şah döneminde yapılmıştır. Nasrettin Şah’ın saltanatının son yıllarında Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit Kaçar Şahı’na değerli hediyeler gönderir ve Nasrettin Şah, Osmanlı Padişahı’nın hediyelerini sergilemek için bu binayı yaptırır.

Kerim Hanlı Halveti
Badgir Binası
Fildişi Binası
Berelyan Binası
Gülistan Sarayı - İran 4.5 5 Kybalion Gülistan Sarayı , İran’ın başkenti Tahran’ın güneyinde, Erg Meydanı'nın yakınında eski Tahran surlarının sınırları içerisinde Kaçar Ha...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved