Alaşehir Kongresi

 


Alaşehir Kongresi, Kurtuluş Savaşı sırasında, 16 Ağustos 1919 - 25 Ağustos 1919 tarihleri arasında Hacim Muhittin (Çarıklı)'in önerisi ile Alaşehir'de toplanan mahalli kongredir.

Kurtuluş mücadelesinin ilk defa organize edilmeye çalışıldığı kongrelerdendir. Batı Anadolu'da devam eden direnişin son durumunu gözden geçirmek ve teşkilatlanmayı tamamlayabilmek amacıyla toplanmıştır. Amacı ve kararları yönüyle bölgesel bir kongredir.

Balıkesir Kongresi gibi bağımsız tutumunu sürdürmüştür. Kendi bölgesinde örgütlenip, Yunan işgaline karşı halkı karşı koymaya çağırmıştır. Saltanata bağlılık bildirilmiştir.

Alaşehir Kongresi Sonuçları

Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri'nde ulusal kararlar yerine sadece bölgesel kararlar çıkması ulusal kurtuluşu hedefleyen Mustafa Kemal gibi bir liderin yokluğundandır.
Yunan Ordusu'na karşı daha etkili mücadele kararı alınmıştır.
Alaşehir Kongresi 4.5 5 Kybalion Alaşehir Kongresi , Kurtuluş Savaşı sırasında, 16 Ağustos 1919 - 25 Ağustos 1919 tarihleri arasında Hacim Muhittin (Çarıklı)'in önerisi ...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved