Windsor Sarayı (Windsor Castle)

 


Windsor Sarayı
Windsor Sarayı (Windsor Castle), dünyanın hususi ikametgâha tahsis edilmiş ve tarihin en uzun süreli ikâmet halinde bulunan sarayıdır

Buckingham Sarayı ve Edinburgh'daki Holyrood Sarayı ile beraber Britanya monarşisinin resmi ana rezidanslarından biridir. Kale Berkshire prensliği/beyliğinde bulunan Windsor şehrindedir.

Sarayın alt kısmından Thames Nehri nehri güneye doğru yol alarak başkent Londra'ya istikametine akar.

Kraliçe II. Elisabeth yılın birçok hafta sonunu Windsor Sarayı'nda geçirir.Bu vesile ile binayı hem devlete ait kabullerinde hem de özel amaçları için kullanır. Windsor Saray'nın temelleri I. William zamanına aittir.
İngiltere'nin birçok kral ve kraliçesinin sarayın kostrüksiyonunda ve gelişiminde doğrudan etkisi olmuştur, ki burası her birinin kendi zamanına göre kendilerine garnizon, kale, ikametgâh,resmi palas ve bazen de hapishane olarak hizmet vermiştir. Britanya monarşisinin ve sarayın tarihçesi birbirlerine kopmaz bağlarla bağlıdır. Sarayın tarihçesi ona sahip olan monarşların kronolojik hükümranlıklarından takip edilebilir. Ülke barış içindeyken saraya büyük ve görkemli odalar eklenirdi. Savaş zamanında ise sarayın sağlamlaştırlması yapılırdı. Bu örnek bu güne değin hep böyle süre gelmiştir.
Windsor Sarayı
Windsor Sarayı (Windsor Castle) 4.5 5 Kybalion Windsor Sarayı (Windsor Castle) , dünyanın hususi ikametgâha tahsis edilmiş ve tarihin en uzun süreli ikâmet halinde bulunan sarayıdır B...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved