Vazag Savaşı - 1442

 


Vazag Savaşı, II. Murat devrinde, Osmanlı ile Macaristan arasında 1442 tarihinde yapılan savaştır.

János Hunyadi kumandasındaki Macar ordusu, Mezid Bey kumandasındaki kuvvetleri Hermannstadt'ta (Sibiu) yenince, II. Murat bu yenilginin acısını çıkarmak için harekete geçti. Hadım Şahabeddin Paşa kumandasında, bazı Anadolu ve Rumeli kuvvetlerini Macaristan üstünde gönderdi.

Osmanlı ordusu 1442 Eylülünde Vazag'da János Hunyadi kumandasındaki Macar ordusunun saldırısına uğradı. Yapılan savaşta, Osmanlı ordusu başarısız kaldı.

Hermannstadt Savaşı'ndan daha fazla kayıp verildi. Birçok değerli kumandan ve akıncı beyi öldü. Şahabeddin Paşa güçlükle kurtuldu, beylerbeyliğinden azledildi. Vazag'daki başarılarından cesaret alan Avrupalılar Papanın kışkırtmasıyla Osmanlı aleyhine bir ittifak hazırladı.
Vazag Savaşı - 1442 4.5 5 Kybalion Vazag Savaşı , II. Murat devrinde, Osmanlı ile Macaristan arasında 1442 tarihinde yapılan savaştır. János Hunyadi kumandasındaki Macar ord...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved