Serav Antlaşması - 26 Eylül 1618

 


Serav Antlaşması, 26 Eylül 1618 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevî Hanedanının yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Serav Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

-Nasuh Paşa Antlaşmasıyla belirlenen belirlenen sınırlar esas alınacaktır.

-Kars ve Ahıska kaleleri Osmanlılar’da kalacaktır.

-Osmanlı hâkimiyetinde bulunan Dağıstan beylerine saldırılmayacak.

-Esirler karşılıklı olarak serbest bırakılacak.

-Safevi Şahı, Osmanlı Padişahı’na her yıl haraç olarak 100 deve yükü ipek, kumaş vs. kıymetli eşya gönderecektir.

-Serav Barış Antlaşması’nın 1612 yılında varılan Nasuh Paşa Barışı’ndan tek farkı 200 deve yükü ipek haracın 100 deve yüküne indirilmiş olmasıdır.
Serav Antlaşması - 26 Eylül 1618 4.5 5 Kybalion Serav Antlaşması, 26 Eylül 1618 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevî Hanedanının yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Serav ...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved