Sardinya-Piemonte Krallığı

 


Sardinya Krallığı - Regno di Sardegna
Sardinya Krallığı - Sardinya-Piemonte Krallığı olarak da bilinir. İtalya'nın kuzeybatısındaki Piemonte ile Sardinya Adasını içine alan, Savoia hanedanına bağlı eski krallık.

Piemonte'yi elinde tutan Savoia dükü II. Vittorio Amedeo, 1718'de büyük devletlerin imzaladığı Londra Antlaşması uyarınca Sicilya'yı Avusturya Habsburglarına vermek zorunda kaldı; karşılığında da o zamana değin İspanya'ya bağlı olan Sardinya'yı aldı. Ada 24 Ağustos 1720'de resmen II. Vittorio Amedeo'nun yönetimine girdi.

O tarihten 1861'e değin Amedeo ve ardılları Sardinya kralları olarak anıldı. Bununla birlikte Piemonte, hanedanın yönetim merkezi ve başlıca güç dayanağı olarak kaldı. Kral Carlo Alberto Mart 1848'de Piemonte Sardinya için Statuto Albertino olarak bilinen yeni bir anayasa çıkardı. Bu belge 17 Mart 1861'de ilk İtalyan parlamentosunca ilan edilen yeni İtalyan Krallığı'nın anayasasının temelini oluşturdu. Carlo Alberto'nun oğlu II. Vittorio Emanuele de birleşik İtalya'nın ilk kralı oldu.
Sardinya-Piemonte Krallığı 4.5 5 Kybalion Sardinya Krallığı - Sardinya-Piemonte Krallığı olarak da bilinir. İtalya'nın kuzeybatısındaki Piemonte ile Sardinya Adasını içine ala...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved