Rodos'un Fethi - 1522

 


1522 Rodos'un Fethi, Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın, 1522 yılında bir donanma göndererek Rodos'u topraklarına katması olayıdır. Rodos'u daha önce II. Mehmet'in orduları kuşatmış lakin alamamıştır.

I. Selim'in de kuşatmaya genelde olumsuz baktığı tarihçilerce bildirilir. Rodos'u almadan, Suriye ve Mısır’ı idare etmenin imkânsız olduğunu düşünen I. Süleyman, Belgrat’ı fethettikten sonra (1521), Rodos’a yönelmiştir.

Rodos Kalesi beş ay kadar direnmesine rağmen, teslim olmak zorunda kaldı. Rodos'la beraber on iki ada ve Bodrum Kalesi de teslim olmuştur. Rodos'un fethi ile Rodos'taki Hospitalier Şövalyeleri Malta'ya sığınmıştır.

Osmanlıların Akdeniz'de güvenliği sağlaması kolaylaşmıştır. Fetihten sonra Türk nüfusu yerleştirilerek Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz Adaları) eyaletine bağlanmıştır. Sancakbeyi olarak Mehmed Bey tayin edildi.
Rodos'un Fethi - 1522 4.5 5 Kybalion 1522 Rodos'un Fethi , Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın, 1522 yılında bir donanma göndererek Rodos'u topraklarına katması olayıdır...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved