Prut Antlaşması - 21 Temmuz 1711

 


Prut Antlaşması, 21 Temmuz 1711 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yapılmış bir antlaşmadır. 1710 yılında Osmanlı İmparatorluğu Sultan III. Ahmet tarafından yönetilmekteydi.

Rusya'nın başında Çar Büyük Petro "Deli Petro", İsveç'in başında ise XII. Şarl "Demirbaş Şarl" bulunmaktaydı. Demirbaş Şarl'ın ordusu Poltava Savaşı'nda Deli Petro'nun ordusuna yenildi ve Osmanlı topraklarına sığındı.

Bu arada Rusya'nın Lehistan'ın içişlerine karışması, Eflak ve Boğdan beylerini Osmanlılara karşı kışkırtması Osmanlı İmparatorluğunu rahatsız ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu, Rusya'ya karşı savaş ilan etti.

Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa yönetimindeki ordu Kırım Hanlığı ordusunun desteğiyle Rusları Prut nehri kıyısında kıstırdılar. Bir yanı bataklık, bir yanı uçurum olan bir yerde idi bu mevzi. Prut Savaşı denilen bu savaşı Osmanlıların kazanması üzerine Prut Antlaşması imzalandı.

Prut Antlaşması Maddeleri

  • Azak Kalesi, Osmanlılara geri verilecek. (Karadeniz tekrar Osmanlı gölü haline geldi.)
  • Ruslar, İstanbul’da daimi elçi bulundurmayacaklar.
  • İsveç Kralı Şarl'ın serbestçe ülkesine dönmesine izin vereceklerdi.
  • Ruslar, Lehistan’ın içişlerine karışmayacaklardı.
Prut Antlaşması - 21 Temmuz 1711 4.5 5 Kybalion Prut Antlaşması , 21 Temmuz 1711 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yapılmış bir antlaşmadır. 1710 yılında Osmanlı İmparator...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved