Paris Antlaşması - 20 Mayıs 1303

 


1303 Paris Antlaşması, 20 Mayıs 1303 tarihinde Fransa ile İngiltere arasında imzalanan ve her iki ülke arasındaki barışı 1337 yılına kadar tekrar sağlayan antlaşmadır.

Fransa Kralı IV. Filip'in, İngiltere Kralı I. Edward'a olan bağlılığını ve onun hakimiyetini yok sayması ile başlayan süreçte IV. Filip'in o dönemden sonraki izlediği politika daha sonraki dönemlerde Yüzyıl Savaşları olarak adlandırılan savaşın başlangıcı olduğu kabul edilmektedir.

Antlaşma öncesi yaşanan süreçte Filip, 1294 ile 1299 yılları arasında Guyenne'yi işgal ederek, Eduard'ın bu ülke üzerindeki hakimiyetini kaldırdığını beyan etti. Bunun üzerine Edward bu ülkeyi vergilerden arındırılmış kendi şahsi mülkü olarak tanımlayarak Fransa'ya karşı savaşmaya hazır olduğunu beyan etti.

Yaşanan bu olaylardan sonra herhangi bir çatışma yaşanmamasının nedeni, Fransa Kralı Filip'in, Edward'ın hakimiyetini tanıması ve bağlılığını ifade etmesi olmuştur. Tüm bunların sonucunda da her iki taraf söz konusu antlaşmayı imzalamışlardır.
Paris Antlaşması - 20 Mayıs 1303 4.5 5 Kybalion 1303 Paris Antlaşması , 20 Mayıs 1303 tarihinde Fransa ile İngiltere arasında imzalanan ve her iki ülke arasındaki barışı 1337 yılına kadar ...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved