Osmanlıda Meclis-i Mebusan Nişanı

Meclis-i Mebusan Nişanı
Osmanlıda Meclis-i Mebusan Nişanı: II. Meşrutiyetin ilanından sonra mebuslara, Meclis üyesi olduklarının işareti olarak verilmiştir. Gümüş üzerine altın kaplama ve beyaz minelidir. Ortasındaki hilalde Hicri 1332-1335, Miladi 1912- 1917 tarihi ve Meclis-i Mebusan Osmani yazısı bulunmaktadır.
Previous
Next Post »