Osmanlı-Sırp Savaşı (1876-1877)

 


Osmanlı-Sırp Savaşı (1876-1877),  Sırbistan ve Karadağ tarafından gayri resmi olarak desteklenen Balkanlardaki Osmanlı kuvvetlerine karşı bir dizi ayaklanmalar başladı. Karadağ ve Sırbistan, 18 Haziran 1876 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

Temmuz-Ağustos aylarında, kötü hazırlanmış ve zayıf donatılmış Sırp ordusu ve Rus gönüllüler tarafından Osmanlı topraklarına saldırılar başlatıldı. Karşılık veren Türk Ordusu, Sırp Ordusu'nu sınırlarından çıkararak Sırbistan topraklarına girdi. Fakat Sırp Ordusu'na bağlı birlikler Türk Ordusu'nu durdurmayı başardı. Ağustos ayının sonunda Avrupalı büyük devletler her iki tarafa da barış çağrısı yaptı. 1 aylık ateşkes antlaşması imzalandı. Barışa yanaşmayan Sırplara Avrupalı güçler baskı yapmaya başladı. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu tarafından önerilen barış şartları Avrupalı devletler tarafından reddedildi.

Ekim ayında ateşkes antlaşmasının süresinin dolmasından sonra Türk Ordusu yeniden taarruza başladı. Bu kez Sırp Ordusu direnemeyerek geri çekilmeye başladı. Sonuç olarak, 31 Ekim 1876 tarihinde Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na 48 saat içinde birliklerini durdurmak ve Sırbistan ile yeni bir ateşkes imzalaması gerektiğini içeren bir ültimatom yayınladı. Rusya kısmi seferberlik ilan ederek Sırbistan'a destek amaçlı 20 Tümenlik bir Ordu kurdu. Bu durum sonucunda Osmanlı İmparatorluğu, Rusya'nın ültimatom koşullarını kabul ettiğini açıkladı.

Osmanlı-Sırp Savaşı Sonuçları
Bu savaşın hemen sonrasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında 93 Harbi başladı. Savaş Rus kuvvetlerinin kesin zaferiyle neticelendi. Savaş sonunda Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları ile Sırbistan'a bağımsızlık verildi.
Osmanlı-Sırp Savaşı (1876-1877) 4.5 5 Kybalion Osmanlı-Sırp Savaşı (1876-1877) ,  Sırbistan ve Karadağ tarafından gayri resmi olarak desteklenen Balkanlardaki Osmanlı kuvvetlerine karşı b...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved