Osmanlı-Bizans Antlaşması - 1420

 


Osmanlı-Bizans Antlaşması, Osmanlı sultanı I. Mehmet'in Bizans İmparatorluğu'yla yaptığı bir düzenleme antlaşmasıdır.

Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düştüğünde oğlu Mustafa Çelebi de beraberinde Semerkand'a götürülmüştü. Timur ölünce Mustafa Çelebi serbest kaldı ve Anadolu'ya geri döndü. O sırada Fetret devri bitmiş, Yıldırım Bayezid'in diğer oğlu Mehmet Çelebi Osmanlı Devleti'nin başına geçmişti.

Mustafa Çelebi tahta geçmek isteyince taraftarlar arasında savaş çıktı (Düzmece Mustafa İsyanı). Mustafa Çelebi kardeşi Mehmet Çelebi'ye yenilerek Bizans İmparatorluğu'na sığındı. Mehmet Çelebi, Bizanslılarla bir antlaşma yaptı.

1420 Osmanlı-Bizans Antlaşması Maddeleri

-Bizanslılar Mustafa Çelebi’yi tutsak tutmaya devam edecekler.
-Osmanlılar buna karşılık Bizanslılara her yıl 100.000 akçe ödeyeceklerdi.
Osmanlı-Bizans Antlaşması - 1420 4.5 5 Kybalion Osmanlı-Bizans Antlaşması , Osmanlı sultanı I. Mehmet'in Bizans İmparatorluğu'yla yaptığı bir düzenleme antlaşmasıdır. Yıldırım Ba...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved