Nasuh Paşa Antlaşması - 20 Kasım 1612

 


Nasuh Paşa Antlaşması, 20 Kasım 1612 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevî Hanedanının yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Nasuh Paşa Antlaşması Başlıca Maddeleri

Nasuh Paşa Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşmasıyla aldığı toprakları kaybetti.

Kanunî Sultan Süleyman zamanında Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında Amasya Barış Antlaşması (1555) ile belirlenen sınırlar geçerli olacaktır.

Safevîler her yıl Osmanlı Padişahı'na iki yüz yük ipek haraç vereceklerdir.

Osmanlı egemenliği altındaki yerler Osmanlılar'da kalacaktır.

Şehrizor Eyaleti'ni istila eden Hilev Han'a ve Seyyid Müb
arek'e Safeviler tarafından yardım edilmeyecek.

Şemhal ve Dağıstan üzerinde Osmanlı egemenliği devam edecek.

Osmanlıların, Ruslara karşı yapacakları her hangi bir seferde Safeviler, Osmanlılara yardım edecekler, engel olmayacaklardır.

İranlı Hacılar, Bağdat ve Basra yoluyla değil Halep-Şam üzerinden hacca gidip geleceklerdir.


Kanuni Sultan Süleyman zamanında belirlenen sınırlar çerçevesinde, Osmanlı-Safevî sınırlarını belirlemek için Osmanlı tarafını Bağdat Beylerbeyi Mahmut Paşa ve Van Beylerbeyi Mehmet Paşa temsil edecekler.

Nasuh Paşa Antlaşması 3 yıl kadar yürürlükte kaldıktan sonra Osmanlılarla Safevilerin arası tekrar bozuldu. Şah I. Abbas antlaşma gereği olarak gönderilmesi gereken iki yüz yük ipeği göndermemekte direndi. Yapılan savaşlar ve sürtüşmeler sonucu ancak 1618 yılındaki Serav Antlaşmasıyla barış tekrar sağlandı.
Nasuh Paşa Antlaşması - 20 Kasım 1612 4.5 5 Kybalion Nasuh Paşa Antlaşması, 20 Kasım 1612 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevî Hanedanının yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Nas...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved