Mostaganem Savaşı - 1558

 


Mostaganem Savaşı (Mostaganem Muharebesi), 1558 yılında Osmanlı Devleti ile İspanyol İmparatorluğu - Fas Sultanlığı arasında yapılan, Osmanlı zaferiyle sonuçlanan savaştır.

Osmanlı güçlerinin başında Hasan Paşa, İspanyol güçlerinin başında ise Kont Alkodete vardı. İspanyol güçlerini Fas Sultanının askerleri de desteklemiştir. Savaş sonucunda İspanyollar, Mostaganem Kalesinin kuşatmayı bıraktı ve Fas topraklarından çekilme kararı aldı. Böylece Fas topraklarında Osmanlı boyunduruğu başladı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman, Avrupa'da seferin başında bulunuyordu. Bu süreç içerisinde Kuzey Afrika'da güçlenmek isteyen Fas Sultanlığı, yaklaşık 30.000 kişilik bir kuvvet ile Tilimsan şehrini fethetmek istedi. Bu sırada Cezayirbeylerbeyliğine de Hasan Paşa atanmış bulunuyordu. Hasan Paşa, bu hücumu püskürtebildi. İstanbul'dan gelen emir ile Fas topraklarına denizden de sefer yapıldı. Fas orduları dağıldı ve sonuç olarak başkentleri işgal edildi. Bir süre sonra Fas Sultanı II. Muhammed, başkenti geri aldı ve İspanyollardan yardım istedi. Bunun üzerine bölgedeki Salih Paşa kuvvetleri, İspanyol topraklarına da taarruza geçti. Fas sultanının suikast ile öldürülmesinden sonra kale kuşatmaları yoğunlaştı. Fas orduları, Osmanlı'nın ele geçirmiş olduğu kaleleri kuşatmaya başladı. Fakat tam olarak bir sonuç alamadılar.

Salih Paşa, Fas topraklarından ayrıldı. Böylece Fas Sultanlığı biraz rahatlamış oldu. İspanyollar da kuvvet yığmış ve Cezayir'e taarruz etmeye hazırlanıyorlardı. Bölgede yaklaşık 45.000 kişilik Osmanlı kuvveti vardı, İstanbul'dan da yardım istenmiş ve deniz savunması güçlenmişti. Hasan Paşa, elindeki kuvvetler ile Fas topraklarına taarruz etti. Yaklaşık 45.000 kişilik Fas kuvvetini mağlup etti. Ancak, İspanyol güçlerinin cephe arkasına sızdığını öğrendi. Kıskaça düşmemek için savaşı bitirdi ve İspanyol güçlerinin peşine düştü. İspanyollara destek getiren nakliye gemileri, Osmanlı savaş gemilerince dağıtıldı. İspanyol güçleri ise Tilimsan şehrini almayı hedefliyordu. Fakat bu şehri alamayacaklarını düşündüler ve Mostaganem Kalesine doğru ilerlediler. Kaleyi kuşatmaya aldıktan sonra Hasan Paşa'nın kuvvetleri, İspanyol kuvvetlerinin etrafını sardı. Yapılan meydan savaşında İspanyol güçleri tamamen dağıldı, komutanları Kont Alkodete öldürüldü.

Mostaganem Savaşı Sonuçları
Mostaganem Savaşında İspanyol güçlerinin dağılması ile bölgede başka bir büyük İspanyol gücü kalmamış oldu. Dönemin İspanyol imparatoru II. Felipe, bölgeye daha fazla kuvvet gönderilmesini istemedi. Güçleri dağılmış olan Fas Sultanlığı da, İspanyol desteği kesilince Osmanlı İmparatorluğu'na teslim olmak zorunda kaldı. Fas, tam olarak Osmanlı toprağı olmadı ama Osmanlı'nın bölgedeki hakkimiyetini kabul edecek, vergi verecekti. Böylece Kuzey Afrika'daki Fas ve İspanyol hakimiyeti son bulmuş oldu, Osmanlı hakimiyeti başladı. Bu savaştan kısa bir süre sonra da Cerbe Deniz Muharebesi yapılacak ve bölgenin kesin hakimi Osmanlı olacaktı.
Mostaganem Savaşı - 1558 4.5 5 Kybalion Mostaganem Savaşı (Mostaganem Muharebesi) , 1558 yılında Osmanlı Devleti ile İspanyol İmparatorluğu - Fas Sultanlığı arasında yapılan, Osman...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved