Miskinhane Nedir? Osmanlıda Miskinhane

 


Miskinhane, Cüzzamlı hastaların halkla temâsına mâni olmak için yaptırılan özel binâlara verilen isimdir.

Halk arasında Miskinler dergâhı ve Miskinler tekkesi denilmektedir. Sosyal devlet anlayışının en iyi örneklerinin müşâhade edildiği Osmanlı Devletinde düşkünler, hastalar, hattâ hayvanlar için vakıflar kurulmuş, onlara insanca muâmele edilmişti. Sultan Üçüncü Selim Han (1789-1807) zamanında, Karacaahmed’in ortasında cüzzamlılar için dokuz hânelik binâlar yapıldı.

II. Mahmûd (1808-1839) zamânında bunlara ilâve on bir ev daha eklenerek genişletildi. Miskinhâne denilen bu yerdeki hastalara, Evkaf (Vakıflar) Nezâreti tarafından ayrıca istihkak verildiğinden geçimleri garanti altına alındı. Her miskine Üsküdar imâretinden günde iki ekmek, sabahları çorba, akşamları çorba, et, pilav ve haftada iki gün tatlı verilirdi.

Miskinhâneler 1908 inkılâbından sonra kapatıldı. Halk arasında çalışmayan tembellerin toplandıkları yerlere de miskinhâne denmektedir.
Miskinhane Nedir? Osmanlıda Miskinhane 4.5 5 Kybalion Miskinhane , Cüzzamlı hastaların halkla temâsına mâni olmak için yaptırılan özel binâlara verilen isimdir. Halk arasında Miskinler dergâhı...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved