Meşaleler Savaşı - 1583

 


1583 Meşaleler Savaşı, Osmanlılar ve Safeviler arasında 1555 Amasya Antlaşması devam ederken Şah Tahmasb'ın ölümüyle İran'da şahlık mücadelesi başladı ve sonuçta 1576 yılında Şah II. İsmail iktidarı ele geçirdi.

Şah İsmail babasının Osmanlılarla olan barış siyasetini bozdu. Ancak 1577'deki ölümüyle birlikte, önce Muhammed Hudabende, ardından oğlu Hamza Mirza idareyi eline aldı. Hudabende'nin hükümdarlığı sırasında Osmanlılar, İran içlerine doğru ilerlemeye başladılar. Çıldır Muharebesi'nden sonra Gürcistan ele geçirildi.

Rumeli'den yollanan kuvvetlerin takviyesiyle Özdemiroğlu Osman Paşa İran serdarı İmam Kulu Han ile çarpıştı. 1583'de İmam Kulu Han elli bin kadar kuvvetiyle Osman Paşanın üzerine yürüdü. Osman Paşa, Beştepe mevkiinde İran ordusuyla karşı karşıya geldi. Geceleri de muharebe devam ettiğinden, meşale yakılması zorunlu olmuştur. Bu yüzden bu muharebeye Meşaleler Muharebesi denmiştir. Bu muharebede İmam Kulu Han 7.000 kayıp vermiştir, ve ordusunun dağılmasıyla geri çekilmek durumunda kalmıştır.

Meşaleler Savaşı Sonuçları
Bu zaferle birlikte Osmanlılar Şirvan'ı geri almıştır. Dağıstan ve Gürcistan, Safevî tehdidinden kurtulmuştur. Kür'ün alınması kolaylaşmıştır.
Meşaleler Savaşı - 1583 4.5 5 Kybalion 1583 Meşaleler Savaşı , Osmanlılar ve Safeviler arasında 1555 Amasya Antlaşması devam ederken Şah Tahmasb'ın ölümüyle İran'da şahlık...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved