Karamanoğulları Beyliği (1250-1487)

 


Karamanoğullar
Karamanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ardından kurulan Karaman merkezli beylik. Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçeyi devlet yönetiminin resmi dili olarak kullanan Anadolu'daki ilk Türk beyliğidir.

13. yüzyılda Karamanoğulları, Anadoluda ki en güçlü Türk beyliği kabul ediliyordu. Bu yüzden Osmanlı Beyliği onlardan ilk başlarda uzak durmuş, iyice büyüyüp güçlendikten sonra Karamanoğulları'nı kendisine bağlamıştır.

Karamanoğulları'nın kökeni Güney Azerbaycan'dan Sivas'a göç eden Hoca Saadettin'in oğlu Nur-i Sufi'ye dayanmaktadır. Buradan Alman Şehir devleti'nden boşalan Taşeli Platosuna yerleşmişlerdir. Karamanoğulları Oğuzların Salur ya da Avşar boyundandır. Nur-i Sufi'nin oğlu Kerimeddin Karaman Bey 13. yüzyılda buradan başlamak üzere Kilikya bölgesinin büyük bir kısmında güç sahibi olmuş. Bunun üzerine Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından eski adı Germenikapolis (Alman Şehir Devleti) olan Ermenek merkezli bu beyliği bölgenin beyi olarak atamıştır.

Karaman Bey; Tüm Türkleri tek çatı altında toplamayı gaye edinerek Babai'lik Tarikatını kurmuştur. Bu Tarikat Şiilik ile Sunnilik arasında her ikisine de taviz veren yer yer Türk inanışları ile donatılmıştır. Bazı inanışlar ve değerler Sunnilerce bid'at olarak Kabul edilmiştir. Babailik Mezhebi; Sunniler ve Şiilerce kabul görmemiştir.

Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlediği dönemde Karamanoğulları bir Osmanlı Şehri olan Beyşehir'i ele geçirmişti bunu üzerine Osmanlılar, Konya'ya ilerlemişti. Bunun üzerine İki beylik arasında bir antlaşma imzalanmış ve bu antlaşma II. Bayezid dönemine kadar geçerli olmuştur.

1403 yılında Timur'un Anadolu seferi sırasında Timur'a bağlılığını sunan beyliğin yönetimi bizzat Timur tarafından II. Sultanzâde Nâsıreddin Mehmed Bey 'e verilmiştir. Bu Durum Büyük Timur İmparatorluğu ile savaş halinde olan Osmanlı Sultanlığı ile Karamanoğulları arasındaki güç mücadelesini Karamanoğulları lehine çevirmiş ve beylik Osmanlı himayesindeki toprakları ele geçirmeye başlamışlardı. Bursa'yı kuşatan bu beylik şehir ele geçirememiş ancak, Osmanlıların başkenti olan bu şehri yağmalamışlardır.

1443-1444 yılları arasında yapılan Varna Savaşı sırasında Karamanoğlu İbrahim Bey, Ankara ve Kütahya'yı ele geçirmişler Varna Savaşı'ndan zaferle dönen II. Murat Karamanoğulları'na sefer düzenlemiştir. Beylik 1487 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Beylik, Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra halk arasında yaşamaya devam etmiş, Karaman Beylerinin Torunları; Kış aylarında Karaman Başyayla ilçesi Yeniceköy mevkiinde, Yazları ise Üzümlü Davdas köyü'nde bulunan saraylarında 1900 lü yıllara kadar gelenek ve göreneklerini devam ettirmişlerdir.

Osmanlı Devleti bu beyliği hükmen ele geçirmiş olsa da beylik faaliyetleri saygınlığı ve Babailik inançları devam etmiştir. Yer yer Aleviliğe benzeyen bu inançlarından dolayı Osmanlı Devletinin göndermiş olduğu din görevlileri, kadılar başa çıkamamış Muhammed Kudsi Bozkiri Hazretleri vasıtasıyla Babailik inanışını son bulmuştur.

Karamanoğulları'nın bayrağında bulunan 6 köşeli yıldız müslümanlar öncesinde de öntürk ve Türk kültüründe yer alsa da müslümanlar arasında mühr-ü süleyman olarak bilinen simgedir. Hilafet makamınca Valide Sultan Camii girişinde ve birçok padişah kıyafetlerinde kullanılmıştır. Örneğin Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemisini flamasında da bu sembol kullanılmıştır.
Karamanoğulları Beyliği (1250-1487) 4.5 5 Kybalion Karamanoğulları Beyliği tarihi ve Karamanoğulları hakkında bilgi Karamanoğulları Beyliği , Anadolu Selçuklu Devleti 'nin ardından kurulan Karaman merkezli beylik. Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçeyi dev...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved