Hünkar İskelesi Antlaşması - 8 Temmuz 1833

 


Hünkar İskelesi Antlaşması, 8 Temmuz 1833 tarihinde İstanbul'un Hünkâr İskelesi semtinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya İmparatorluğu ile imzaladığı bir karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antlaşmasıdır.

Sultan II. Mahmut 1829 yılında Rusya'yla yapılan savaşı sonuçlandıran Edirne Antlaşmasını imzalamıştı. Bu arada Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'na isyan etti. Osmanlı İmparatorluğu isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istemek zorunda kaldı.

Rusya, Mısır'a baskı yaparak 1833 yılında Osmanlılarla Kütahya Antlaşmasını yapmalarını sağladı. II. Mahmut barışı sağlamış olmakla birlikte kendini güvencede hissetmiyordu. O yüzden Rusya'yla bir karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antlaşması yapmaya karar verdi.

8 Temmuz 1833’te imzalanan antlaşma, 6 açık ve biri gizli olmak üzere yedi maddeden meydana geliyor ve 8 sene için geçerli sayılıyordu.

Hünkar İskelesi Antlaşması Açık Maddeleri

  • İki devletin sadece savunma maksadıyla bu antlaşmayı imzaladığı,
  • Herhangi bir savaş vukuunda birbirlerine yardım edecekleri,
  • Yardımı isteyenin diğerinin masraflarını karşılayacağı,
  • Sürenin 8 yılı aşmayacağı,
  • İki ay içinde onaylanacağı, gibi hususlar bulunuyordu.
Gizli maddede ise; Rusya, Batı ile savaşa girdiği anda, Osmanlıların, boğazları Batılılara kapatacağı hususu vardı. Bu madde, Rusya'nın bu dönemde rekabet içinde olduğu Birleşik Krallık veFransa'ya karşı konmuştur.

Bu antlaşma Boğazlar sorununun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Boğazlar sorunu 1841'deki Londra Konferansı'nda tekrar ele alınmıştır.
Hünkar İskelesi Antlaşması - 8 Temmuz 1833 4.5 5 Kybalion Hünkar İskelesi Antlaşması , 8 Temmuz 1833 tarihinde İstanbul'un Hünkâr İskelesi semtinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya İmparatorl...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved