Hotin Antlaşması - 9 Ekim 1621

 


Hotin Antlaşması, 9 Ekim 1621 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan-Litvanya Birliği arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 1620-1621 Osmanlı-Lehistan Savaşı'nı sonuçlandıran antlaşmadır.

Lehistan'ın Eflak ve Boğdan'ın işlerine karışması üzerine Osmanlı İmparatorluğu Lehistan'a savaş açtı. Sultan Genç Osman'ın komutasındaki 200.000 askerlik ordu Lehistan'ın elindeki Hotin kalesini kuşattı. Osmanlı ordusu defalarca saldırılarda bulunmasına rağmen Hotin kalesini alamadı. Sonunda Genç Osman'ın itirazlarına rağmen barış antlaşması yapıldı.

Hotin Antlaşması Maddeleri

  • Kırım Tatarlarının Lehistan'a yaptığı akınlar yasaklandı.
  • Hotin Osmanlı egemenliğindeki Boğdan'a verildi.
  • Lehistan'ın Osmanlılara vergi ödemeye devam etmesi kararlaştırıldı.
Saldırının başarısızlığına karşılık Boğdan'ın güvenliği sağlanmış oldu. II. Osman Hotin kalesi önünde istekli savaşmayan Yeniçeri Ocağı’nı kaldıracağını açıkladı. Bu kararı onun öldürülmesi ile sonuçlandı.
Hotin Antlaşması - 9 Ekim 1621 4.5 5 Kybalion Hotin Antlaşması , 9 Ekim 1621 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan-Litvanya Birliği arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 16...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved