Hemedan Antlaşması - 1727

 


Hemedan Antlaşması, 1727 yılında Osmanlı Devleti ile Safevi-İran yönetimi arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. 1723-1727 Osmanlı-İran Savaşı'nı sona erdirmiştir.

1723 yılında Şirvan'da çıkan karışıklıklar üzerine Rusya ile anlaşan Osmanlı Devleti'nin Kafkasya ve İran'a üç cephede savaş açtığı; Hoy, Hemedan ve Revan'dan sonra Van Valisi serasker Köprülüzade Abdullah Paşa'nın 1725 yılında Tebriz'e girdiği bilinmektedir.

Ama ardından Andican'da Safevîlerin Afşar asıllı kumandanı Nadir karşısından alınan yenilgi üzerine İran Şahı II. Tahmasp ile Hemedan Barışı imzalanmıştır.

Hemedan Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Bu antlaşmayla Osmanlılar Tebriz dışında ele geçirmiş oldukları Nihavend, Kirmanşah ve Hemedan'ı İran'a geri verdiler...
Hemedan Antlaşması - 1727 4.5 5 Kybalion Hemedan Antlaşması , 1727 yılında Osmanlı Devleti ile Safevi-İran yönetimi arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. 1723-1727 Osmanlı-İra...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved