Grek Projesi Nedir?

 


Grek Projesi , 1787-1792 yılları arasında Osmanlılar ile savaşan Avusturya ve Rusya'nın yürütmüş olduğu gizli plandır.

Bu plana göre Osmanlı topraklarının bir bölümü Avusturya`ya verilecek, Bizans İmparatorluğu yeniden kurulacak ve başına II. Katerina`ın torunu getirilecekti. Böylece Avusturya Balkanlarda, Rusya Avrupa ve Akdeniz`de daha da güçlenecekti.

Rusların Osmanlı topraklarını parçalama planları I. Petro'nun 1695-1696 yılları arası düzenlediği Azak seferlerine kadar uzanır. Rus Mareşali Burkahard Christoph von Münnich'in 1762 yılında yaptığı açıklamaya göre I. Petro sağlığında Türkleri Avrupa'dan atmayı ve İstanbul'u alıp burada yeniden bir Grek Devleti kurmayı amaçlamıştır.

1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'ndan önce Mareşal Münnich, Türklerin Avrupa'dan çıkarılması ile İstanbul'un alınmasını öngören bir plan geliştirmiş ve 1736'da bunu Ernst Johann von Biron'a sunmuştur. Ardından I. Petro döneminin Dışişleri Bakanı Heinrich Johann Friedrich Ostermann, Münnich'in planını uygulamayı düşünüp 1737'de Osmanlı mülkünü paylaşma amacıyla bir proje hazırlamıştır.Bununla beraber,Fransız İhtilalin'den dolayı savaş öncesinde kararlaştırdıkları Grek Projesi gerçekleşememiştir.
Grek Projesi Nedir? 4.5 5 Kybalion Grek Projesi , 1787-1792 yılları arasında Osmanlılar ile savaşan Avusturya ve Rusya'nın yürütmüş olduğu gizli plandır. Bu plana göre ...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved