Gelibolu'nun Fethi - 1354

 


Gelibolu'nun Fethi, Süleyman Paşa padişahtan aldığı emir ile Gelibolu'ya hareket etti. 1354'te iki ordu karşılaştı. Bölgedeki Çimpe Kalesi'nin Osmanlılara geçmesi ile Doğu Roma'nın Güney Marmara toprakları tamamen alınmıştır.

Böylelikle:

Rumeli'ye geçiş kolaylaşmış.
Çimpe Kalesi alınarak Çanakkale Boğazı'nda egemenlik kurulmuş.
Türkler Rumeli'de iskan politikasına girişmiştir.

Böylece Doğu Romalılar Anadolu topraklarındaki sahipliğini kaybettiler. Ege Denizi' ne giriş ki bunun anlamı Osmanlılar şimdi Mora Yarımadası, Yunanistan ve daha sonra Sırbistan'ın kuzeyinin fethini yerine getirebilecekti.

Bazı zamanlar için, Gelibolu Yarımadası'ndaki Türklerin yerleşimi hala Bizans yetkililerinin otoritesi altındaydı. 1350'li yılların başlarında şehre yakın Zympa'nın küçük kaleleri Osmanlılarca alınmıştı.

1354 yılında Gelibolu, bir depremle vuruldu ve yaşayanların onu terketmesine sebeb oldu. Bunu takiben Osmanlılar, sehrin sahipliğini ele geçirdiler ve onun içinde daha sonra Avrupa içlerine genişlemeyi kolaylaştırmak için bir büyük müstahkem yer inşa ettiler.
Gelibolu'nun Fethi - 1354 4.5 5 Kybalion Gelibolu'nun Fethi , Süleyman Paşa padişahtan aldığı emir ile Gelibolu'ya hareket etti. 1354'te iki ordu karşılaştı. Bölgedeki Ç...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved