Estergon Kuşatması - 1543

 


1543 Estergon Kuşatması, 25 Temmuz ile 10 Ağustos 1543 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Avusturya Arşidüklüğü'nün elindeki Estergon'un Osmanlı İmparatorluğu tarafından kuşatılması. Yaklaşık iki hafta süren kuşatma sonrasında şehir Osmanlı egemenliğine girdi.

Macar Kralı János Szapolyai'nin 1540 yılında ölümünün ardından Avusturyalılar ile Osmanlılar arasında Macaristan'ın yönetimi konusunda bir rekabet başladı. Daha önce Budin ve Peşte'yi fetheden Osmanlı padişahı I. Süleyman, 1543 yılı nisan ayı sonlarında Edirne'den yola çıktı ve 29 Temmuz 1543'te ordusuyla Estergon Kalesi'ni kuşattı.

Kale, 10 Ağustos 1543 tarihinde, on iki günlük bir kuşatmanın sonunda I. Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından zaptedildi. Kalenin bulunduğu bölge bir sancakbeyliği haline getirilerek Budin Beylerbeyliği'ne bağlandı.

Süleyman, İstanbul'a dönüş sırasında Saruhan sancakbeyi olan oğlu Şehzade Mehmed'in Manisa'da vefat ettiği haberini aldı. İstanbul'a gedikten sonra da oğlunun cenazesinin Manisa'dan İstanbul'a getirilmesini emretti ve cenaze, Şehzade Camii yanına defnedildi.
Estergon Kuşatması - 1543 4.5 5 Kybalion 1543 Estergon Kuşatması , 25 Temmuz ile 10 Ağustos 1543 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Avusturya Arşidüklüğü'nün elindeki Esterg...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved