Eşrefoğulları Beyliği (1280-1326)

 


Eşrefoğulları
Eşrefoğulları Beyliği, 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında hüküm süren Anadolu Türk Beyliğidir.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınır beylerinden Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından 1280 başlarında Beyşehir'de kuruldu. Eşrefoğlu Süleyman Bey, Türkiye Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev devrinde (1264-1283) Selçuklu hizmetinde uç beyi olarak bulunuyordu.

Eşrefoğlu Süleyman Bey'in hangi tarihte vefat ettiği malûm değildir; fakat vefatının 701 H./1301 M. den sonra olduğu Beyşehir'de yaptırmış olduğu türbe kitabesinden anlaşılmaktadır.

Eşrefoğulları Beyliği, 1302'de babasının yerine geçen Mübarizüddin Mehmet Bey döneminde genişleyerek, Bolvadin ve Akşehir dolaylarını da içine aldı. Mübarizüddin Mehmet Bey'in İlhanlılar'a bağımlılığını bildirmesinden sonra (1314), Seyfettin Süleyman Bey'in torunu Süleyman Şah'ın İlhanlılar'ın Anadolu Valisi Timurtaş Bey tarafından öldürülmesinden sonra Beylik 1326 yılında ortadan kalktı.

Eşrefoğulları Beyleri

1280-1302 Seyfeddin Süleyman Bey Beyliğin kurucusu.
1302-1320 Mübarizüddin Mehmed Bey Beyliği genişletti.
1320-1326 II. Süleyman Moğollar tarafından öldürüldü.
Eşrefoğulları Beyliği (1280-1326) 4.5 5 Kybalion Eşrefoğulları Beyliği tarihi ve Eşrefoğulları hakkında bilgi Eşrefoğulları Beyliği , 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında hüküm süren Anadolu Türk Beyliğidir. Anadolu Selçuklu Devleti &...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved