Eretna Beyliği - Eretna Devleti (1335-1381)

 


Eretna Beyliği
Eretna Beyliği (Eretna Devleti), Anadolu'nun Moğol istilasına uğramasından sonra, Sivas, Erzincan, Kayseri çevresinde kurulan bir Anadolu beyliğidir.

Beyliğin kurucusu Alaeddin Eretna, Uygur kökenli olup, İlhanlılar Devletinin Rûm (Anadolu) valisi Timurtaş'a hizmet eden komutanlardan biridir. İsmi Eretna Sanskritçe'de mücevher anlamına gelen Ratna sözcüğünden Moğolcaya (Erdene, Эрдэнэ) geçmiştir.

1335 yılında kurulmuştur ve 1381 yılında Eretna Devleti'nin bir veziri olan Kadı Burhanettin tarafından son verilmiştir. Beyliğin donanması yoktu.
Eretna Beyliği - Eretna Devleti (1335-1381) 4.5 5 Kybalion Eretna tarihi ve Eretna devleti hakkında bilgi Eretna Beyliği (Eretna Devleti) , Anadolu'nun Moğol istilasına uğramasından sonra, Sivas, Erzincan, Kayseri çevresinde kurulan bir An...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved