Edirne - Segedin Antlaşması - 1444

 


Edirne-Segedin Antlaşması, 1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Ayrıca bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk barış antlaşmasıdır. Papa IV. Eugenius János Hunyadi'nin kumandanlığı altında Macar, Sırp, Bosna ve Eflak kuvvetlerinden oluşan bir Haçlı ordusunu Sultan II. Murat'ın kumandanlığı altındaki Osmanlı ordusunun üzerine gönderdi.

Karamanoğulları beyliğinin de desteğini alan bu orduyu Osmanlılar ardı ardına Niş Muharebesinde olduğu gibi alınan yenilgilere karşın, sonunda bir görüşe göre bu orduyu büyük kayıplarla, zorlukla İzladi Derbendinde yenilgiye uğrattı; diğer bir görüşe göre ise İzladi derbendindeki muharebeyi Osmanlılar kaybetmesine karşın Filibe Ovasına kadar inen Haçlılar ağır kış koşulları,Kral III.Wladislav'ın sabırsızlığı,erzak yokluğu ve direniş nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldılar. Bir başka görüşe göre ise Osmanlılanın ağır kaybına karşı kendileri de ağır kayıplar verip İzladi'de bozguna uğrayan Macarlar kış şartları altında geri çekilmeye zorlandılar ancak beklenmedik bir olay savaşın gidişini değiştirdi. Dragoman'da bu orduyu takip eden Osmanlı kuvvetleri,pusuya düşürülüp yenilgiye uğratıldı ve sultan II. Murad'ın damadı ve veziriazam Çandarlı 2.Halil Paşa'nın kardeşi Mahmud Bey esir alındı. Buda Osmanlılar üstünde moral bozukluğuna neden oldu; haçlılarınsa bu seferi başarılı bir sefermiş gibi göstermelerini sağladı.Bunun üzerine tekrar bir haçlı seferinden de çekinen, Sırbistan,Bosna,Hersek,Arnavutluk gibi Rumeli'de pek çok bölgede egemenliği zayıflayan, II. Murat Macarlar ile anlaşmaya girişti ve sonrasında 12 Haziran 1444'de Edirne'de bu barış antlaşmasını imzalayarak antlaşmanın metnini bir Osmanlı heyetiyle Macaristan'a yolladı.

Macaristan kralı I. Ulászló bu antlaşmayı onaylama taraftarıydı. Ama Papa ve Bizans İmparatoru bu antlaşmaya karşı çıktılar. Sırp despotunun ve János Hunyadi'nin de ısrarıyla kral I. Ulászló antlaşmayı 12 Temmuz 1444'de Segedin'de imzaladı. Antlaşmanın maddeleri şunlardı:

Edirne-Segedin Antlaşması Maddeleri

  • Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacak.
  • Sırp despotluğu tekrar kurulacak ve Osmanlılara vergi verecek.
  • Eflak beyliği Macar egemenliğinde kalacak, Osmanlılara vergi vermeye devam edecek.
  • Tuna nehri taraflar arasında sınır olacak.
  • Antlaşmanın süresi 10 yıldır.
Bu antlaşmadan sonra II. Murat yerini 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed'e (Fatih Sultan Mehmet) bıraktı. Ama barış dönemi değil 10 yıl, 6 ay bile sürmedi. Haçlı tehditi altında II. Murat tekrar Osmanlı ordusunun başına geçmek zorunda kaldı. 10 Kasım 1444 tarihinde Osmanlı ordusu tekrar János Hunyadi kumandanlığı altındaki Haçlı Ordusuyla Varna Savaşını yaptı.
Edirne - Segedin Antlaşması - 1444 4.5 5 Kybalion Edirne-Segedin Antlaşması , 1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Ayrıca bu antlaşma Osman...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved