Çobanoğulları Beyliği (1227-1309)

 


Çobanoğulları Beyliği, Kastamonu ve çevresinde 1227-1309 yılları arasında hüküm sürmüş Anadolu Beyliğidir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans sınırında birçok Türkmen kitlesinin toplanmasıyla oluşan "Batı uçları"ndan birini Hüsamettin Çoban'ın Kastamonu ve çevresindeki Türkmenleri toplayarak oluşturmuştur.

Sultan I. İzzettin Keykavus'tan sonra tahta çıkan I. Alaeddin Keykubad, bağlılıklarını arz etmeleri için bütün uç beylerini huzuruna çağırdığında, bu beyler arasında Oğuzların Kayı boyundan olan Hüsamettin Çoban da bulunmaktaydı.

1225 yılında Kırım'a sefer düzenleyerek Sudak kentini alan Hüsamettin Çoban Bey'den sonra yerine oğlu Alp Yörük geçti. Onun da yerine geçen oğlu Yavlak Arslan, beyliğini Anadolu Selçukluları ve İlhanlılar'a bağlı olarak sürdürdü. Yavlak Arslan, Anadolu Selçuklularının bir taht kavgasına karıştığı için 1292'de öldürüldü. Yavlak Arslan'ın yerine geçen oğlu Mahmut Bey zamanında Bizans'a akınlar düzenlense de, Candaroğlu Süleyman Paşa'nın kuvvetleri Kastamonu'yu 1309'da ele geçirdi ve bu beyliğe son verdi.
Çobanoğulları Beyliği (1227-1309) 4.5 5 Kybalion Çobanoğulları Beyliği tarihi ve Çobanoğulları hakkında bilgi Çobanoğulları Beyliği , Kastamonu ve çevresinde 1227-1309 yılları arasında hüküm sürmüş Anadolu Beyliğidir.  Anadolu Selçuklu Devleti 'n...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved