Osmanlıda Çarşamba Dîvânı

 


Çarşamba Dîvânı, Osmanlı Devleti'nde her çarşamba günü İstanbul’un meselelerini görüşmek üzere sadrazamın başkanlığında toplanan dîvândır.

Çarşamba Dîvânı’na İstanbul ve bilâd-ı selâse (üç belde: Eyüp, Galata, Üsküdar) kadıları katılırdı. Dîvân-ı Hümâyûnçavuşları ve tezkireciler de Dîvân’da vazîfeliydiler. Kadıların Dîvânhâne’ye gelmelerinden sonra sadrazam da selîmî kavuk ve erkân kürküyle Dîvânhâne’ye çıkardı. Bu sırada Mehterhâne’nin nevbet çalması âdettendi.

Çarşamba Dîvânı’nda İstanbul halkının değişik konulardaki şikâyetleri yanında, İstanbul’un iaşe, asayiş, temizlik, su, ulaşım ve yangın gibi meseleleri görüşülür ve karara bağlanırdı. Alınan kararlar, sadrazamın mührüyle onaylandıktan sonra, ilgili yerlere havale edilirdi. Çarşamba Dîvânı, 19. yüzyılın ortalarında Bâbıâlî’de yapılan reformlar sırasında kaldırılmıştır.
Osmanlıda Çarşamba Dîvânı 4.5 5 Kybalion Çarşamba Dîvânı , Osmanlı Devleti'nde her çarşamba günü İstanbul’un meselelerini görüşmek üzere sadrazamın başkanlığında toplanan dîvând...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved