Canik Beylikleri

 


Canik Beylikleri
Canik Beylikleri, bugünkü Orta Karadeniz bölgesine 13. ve 14. yüzyıllarda hakim olan altı beyliğin hepsine birden verilen isimdir.

Bu beylikler zaman zaman kısmen veya tam bağımsız olmuşlarsa da, çoğu zaman Eretna Devleti, Kadı Burhaneddin Devleti ve Osmanlı Devleti'ne bağlı olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir.

Bu beylikler; Taceddinoğulları, Bafra Beyleri, Kubatoğulları, Taşanoğulları, Kutluşahlar ve Hacıemiroğulları beylikleridir.

Özellikle Hacıemiroğulları, Giresun'u kesin olarak fethetmeleri sebebiyle büyük öneme sahiptir.
Canik Beylikleri 4.5 5 Kybalion Canik Beylikleri tarihi ve Canik Beylikleri hakkında bilgi Canik Beylikleri , bugünkü Orta Karadeniz bölgesine 13. ve 14. yüzyıllarda hakim olan altı beyliğin hepsine birden verilen isimdir. Bu b...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved