Candaroğulları Beyliği (1292-1461)

 


Candaroğulları
Candaroğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışından sonra Kastamonu ve çevresinde kurulan bir Türkmen beyliğidir.

Denizci özellikleri, Sinop'ta kurdukları tersanenin Osmanlı Devleti'ne katılması ve geliştirilmesi, Osmanlı Donanması'na güç kattı. Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bakır ocakları, Beylik daha Osmanlı Devleti'ne ilhak olmadan önce, Osmanlı Devleti'nin top üretimi için faydalanılmıştır.

Yıldırım Bayezid, Anadolu'daki birliği sağlama yolundaki çalışmaları sırasında Candaroğulları topraklarına sahip olmuş, fakat Sinop'ta Candaroğulları Beyliği'ni devam ettirmiştir. İsfendiyar Bey 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'un hâkimiyetini tanıdı. Bunun karşılığında da eski Candaroğulları toprakları kendisine verildi, böylece Kastamonu'ya yeniden hâkim oldu.

Fatih Sultan Mehmet'in izlediği akıllı politika sonucu 1461 yılında savaş olmadan Osmanlı Devleti'ne katıldı.
Candaroğulları Beyliği (1292-1461) 4.5 5 Kybalion Candaroğulları Beyliği tarihi ve Candaroğulları hakkında bilgi Candaroğulları Beyliği , Anadolu Selçuklu Devleti 'nin yıkılışından sonra Kastamonu ve çevresinde kurulan bir Türkmen beyliğidir. D...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved